מפעם השרון

מפעם השרון נסגר בתאריך 30/6/19 וסיים לספק שירותים לאיגוד.
על המפעם ותפקידיו

מפעם השרון משתייך לרשת המפעמים של משרד הפנים, רשת של גופי הדרכה מוכווני רשויות מקומיות ומתמחה, בין השאר, בהכשרת מנכ"לים ומזכירים ברשויות המקומיות.

מפעם השרון משרת רשויות בשטח שבין מועצה מקומית זמר בצפון, ראש העין בדרום, גבעתיים במערב וכוכב יאיר במזרח. שטח זה כולל 32 רשויות מקומיות בהן עיריות, מועצות אזוריות ומועצות מקומיות.

במסגרת הקשר של מפעם השרון עם הרשויות שבתחומו, ניתנים לרשויות שירותים מגוונים שמטרתם העצמת ההון האנושי וקידום הרשויות במגוון תחומי עיסוקן.

בין פעילויות מפעם השרון:

 • סיוע בתהליכי ייעוץ ארגוני ברשויות, ובכלל זה תהליכי אבחון ארגוני, הטמעת שינויים ועוד.
 • תכנון וביצוע הדרכות לעובדי הרשויות ברמה האזורית על פי צרכי ההדרכה של כל רשות ורשות.
 • פיתוח תכניות ייחודיות ארציות לנושאי ליבה ולתפקידים מרכזיים ברשות המקומית – כתחומי התמחות מוניציפאליים לכלל הרשויות בארץ.
 • פיתוח בכירים והפקת חומרי הדרכה לראשי מועצות מקומיות, מנכ"לים, מהנדסים, מנהלי רכש ועוד, תוך קידום מתודולוגיות למידה חדשניות המאפשרות למידה תאורטית ומעשית.

תחומי ההתמחות של המפעם בנוסף למנכ"לים ומזכירים:

 • ראשי מועצות מקומיות ופורום העמיתים.
 • מקצועות התכנון, ההנדסה והבניה.
 • רכש אספקה ולוגיסטיקה.
 • גינון ונוף.

רבות מן הפעילויות של מפעם השרון נעשות בשיתוף פעולה עם איגוד המזכירים והמנכ"לים ברשויות המקומיות ובכלל זה:

 • קורס הכשרה מחויבת למנכ"לים – בחודש נובמבר 2016 נפתח המחזור החמישי של קורס הכשרה מחויבת למנכ"לים ברשויות. הקורס כולל 228 שעות הנפרשות על פני 24 מפגשים והוא מנוהל על ידי מפעם השרון. במסגרת הקורס מקבלים מנכ"לים בראשית דרכם כלים להתמודד עם תפקידם החדש במגוון תחומי העיסוק. בנוסף, מהווה הקורס קרקע למפגש וללמידת עמיתים.
 • תכנית מנטורינג – במסגרת ההכשרה המחויבת למנכ"לים ולאחר סיומה מקיים מפעם השרון תכנית מנטורינג בה מפגיש המפעם בין מנכ"לים ותיקים לחדשים. התכנית מאפשרת למנכ"לים החדשים מסיימי הקורס ללמוד ולהתייעץ עם מי שעוסקים ועסקו בתחום.
 • הכנס השנתי למנכ"לים ומזכירים ברשויות – אחת לשנה נפגשים המנכ"לים בכנס שנתי בן שלושה ימים. מפעם השרון מלווה את הכנסים ומסייע לאיגוד המנכ"לים בבניית תכנית הכנס ותפעולו.
 • מפגשי עמיתים חד-יומיים – אחת למספר חודשים נערכים מפגשים חד יומיים באחת הרשויות בארץ. במסגרת המפגש מציג המנכ"ל המארח פרויקטים חדשים ומעניינים ברשותו. מפעם השרון דואג לקיום המפגשים, הכנתם ותפעולם.
 • ליווי מקצועי של פרסים והכשרות הנוגעות למנכ"לים ברשויות המקומיות – פרס ע"ש פיינשטיין, הכשרות המרכז לאיתנות ועוד.