על האתר

אתר אינטרנט זה הוקם ביוזמת הנהלת איגוד המזכירים והמנכ"לים ברשויות המקומיות בישראל.

האתר נערך ומנוהל עבור האיגוד ע"י חב' ארמה ניתוח מידע בניהולו של אריה מצליח.

תכלית האתר לשמור על קשר מקצועי רציף עם ציבור המזכירים והמנכ"לים ברשויות המקומיות בישראל באמצעות פרסום שוטף של חומרים שונים ועדכונים  מקצועיים בעמודי האתר השונים אך גם "בדחיפה" אל כתובות המייל האישיות של חברי האיגוד שירשמו לאתר וכן להעמיד בפני חברי האיגוד מידע אודות חבריו ופעילותו

מערכת האתר מזמינה את כל המנכ"לים והמזכירים ברשויות המקומיות בישראל להירשם לאתר. היות שמדובר באיגוד מקצועי – רק בעלי תפקידים אלו יאושרו.

תהליך ההרשמה פשוט יחסית אך מחייב מסירת מספר פרטים אישיים מזהים. מומלץ (לא חובה) להעלות גם תמונת פספורט.

כדי להירשם יש ללחוץ על כפתור הרשמה בפינה השמאלית העליונה של האתר, למלא את כל הפרטים בטופס שייפתח ובסוף לבצע שמירה.

לאחר הרישום יתקיים הליך של אישור ע"י מערכת האתר שתכליתו לוודא שאכן הנרשמים משמשים כמנכ"לים או מזכירים של רשות מקומית בישראל ולאחריו, ישלח לתיבת הדואר של כל נרשם מייל ובו ססמה זמנית שתאפשר כניסה לכל אזורי האתר ובכלל זה לאזורים שאינם פתוחים לציבור הרחב: פרטים של כל חברי האיגוד והחברים במוסדותיו, סיכומים של ישיבות הנהלת האיגוד ועוד.

גולשי האתר מוזמנים לפנות למערכת האתר בכל הצעת ייעול בנושאי תוכן ובנושאים טכניים הנוגעים לתפעולו.

בברכה,

דורון מילברג – מנכ"ל עיריית  רחובות ויו"ר האיגוד

אריה מצליח – מנכ"ל ארמה ניתוח מידע בע"מ – מנהל ועורך האתר