שקיפות תקציבית בחינוך

14 ספטמבר, 2016 |

משרד החינוך העלה לאינטנרט מערכת מידע בשם "שקיפות תקציבית" המספקת מידע רב אודות מוסדות החינוך בארץ וכן על "התמונה החינוכית" (הגדרה חדשה) בהם במגוון חתכים. המערכת מעודכנת לשנת תשע"ה במערכת מידע רב ומעניין בדגש על ממוצעים ברמת הרשות. לכניסה למערכת לחצו כאן

מפגש פורום עמיתים בכפר ורדים ובנהריה

1 אוגוסט, 2016 |

את חודש יוני פתח מפעם השרון במפגש דו-יומי לעשרים ושבעה ראשי מועצות מקומיות שנערך השנה בצפון. בהובלת ראש מועצת עומר פיני בדש, עלתה לכפר ורדים נבחרת איכותית של מנהיגים מקומיים מכל הארץ לשיח עמיתים איכותי ופורה באווירה אחרת בשיתוף מכון אלכ"א למנהיגות וממשל בג'וינט.

ביום הראשון של המפגש זכו חברי הפורום לאירוח של ראש מועצת כפר ורדים מר סיון יחיאלי שהוביל דיון על שיתופי פעולה אזוריים לצד מנכ"לית אשכול רשויות גליל מערבי הגב' יעל רון והגב' קרן דורון כץ נציגת מכון אלכא למנהיגות וממשל. השיח האזורי היווה גורם מרכזי ביום הראשון של הסמינר וכך נושא שיתופי הפעולה בין רשויות נשאר כמוטיב מרכזי גם בדיון שולחנות עגולים שהתקיים בהמשך.
במסגרת אווירת השת"פ זכו חברי הפורום לסיור לימודי במתחם "מארג" בכפר ורדים ובפרויקטים חברתיים נוספים ברחבי הכפר ושיתפו מניסיונם בהקמת פרויקטים שכאלה ובהמשך קיומם במציאות כלכלית בעייתית.

בשלב הזה נפרדה המשלחת הגדולה מכפר ורדים לטובת נהריה שם התקיים המשך שיח העמיתים סביב שאלת פלטפורמות התקשורת הקיימות בין המוביל העירוני לתושב. ראש מועצת כפר שמריהו מר דרור אלוני, העביר סדנה על שקיפות רשויות מקומיות וחשיבותה בעת הזאת בה השיח התקשורתי הפורמאלי עדיין קיים ובמקביל גובר השיח ברשתות החברתיות ונהיה מרכזי בסדר היום. הדיון שהתפתח בעקבות הסדנה הראה כי תהליכי השקיפות השלטונית והשיח הבלתי אמצעי עם התושבים במועצות המקומיות הם עובדה קיימת וכי ראשי הרשויות מקפידים להתעדכן באופן ישיר ורואים בקשר הזה עם התושב אמצעי בקרה על עבודה המועצה.

במפגשים האלה שתמיד עמוסים בלמידה, עיקר התובנות מגיעות מהעולם האישי של כל מוביל.  מהמועצה שלו, מסדר היום שלו, מהאמונות שלו. אלה נותנים פתח הצצה לעולם שלם של עשייה שבדרך כלל נסתרת מהעין. אנחנו במפעם אוספים גם אנקדוטות אלה, משתפים אותן בין שאר ראשי הרשויות כדי שלמידת העמיתים המתקיימת באופן תדיר לא תישאר במסגרת המפגשים הללו אלא תשמש גם מובילים נוספים.

כמנהלת מפעם השרון, גוף שהדרכת הנבחרים היא עמוד התווך שלו, אני גאה בסוף כל מפגש שכזה כשאני מרגישה שלמרות הידע והניסיון הקיים בחדר הישיבות, הצלחנו להוסיף ידע ולתמוך בראשי הרשויות  בעשייתם היומיומית הברוכה.

 

עדכון שכר הבכירים ברשויות המקומיות – 2016

13 אפריל, 2016 |

כמידי שנה,  גם בתחילת שנת 2016 הפיץ הממונה על השכר את טבלת העדכון לשכר הבכירים ברשויות המקומיות (צמודי מנכ"ל – לפי גודל מס' תושבים – למ"ס – ברשות) לשנת 2016. העדכון כולל טבלאות עדכון בהסכמי ההעסקה השונים.

חשוב להדגיש כי  הבכירים ששכרם צמוד לשכר הממוצע במשק לפי חוזה בכירים מלפני ה – 30/4/2001 עלה ב – 2.3%, בעוד ששכר הבכירים ששכרם צמוד למדד המחירים לצרכן עודכן בשיעור שלילי של כ-1%.

מצ"ב קישור למסמך שהפיץ הממונה על השכר באוצר בתחילת שנת 2016.