קול קורא להגשת מועמדות לקבלת אות החדשנות של משכ"ל בוועידת השלטון המקומי 2018

1 דצמבר, 2017 |

בין התאריכים 13-15 בפברואר 2018 יקיים מרכז השלטון המקומי את ועידת השלטון המקומי בסימן חדשנות עירונית.  במסגרת הועידה יוענק זו השנה השנייה אות החדשנות בחסות החברה למשק וכלכלה, מרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות האזוריות.

הפרס יוענק ליוזמות של חדשנות מוניציפלית בהתמודדות עם אתגרים שירותיים, כלכליים, תפעוליים וסביבתיים לתושב, אשר מתאפיינות מקוריות, יצירתיות ויזמה.

לנוסח המלא של הקול הקורא, תנאי הסף, ופרטי ההגשה, לחצו כאן.

אומדן מענק האיזון לשנת 2018

30 אוקטובר, 2017 |

משרד הפנים הפיץ מסמך  ובו טבלה המפרטת את התחזית של מענק האיזון לשנת 2018 לכל רשות מקומית ובהשוואה ל- 2017.

למסיכום הנתונים עולה שאומדן מענק האיזון לשנת 2018 יהיה נמוך בכ- 258 מ' ₪ (!) ממענק האיזון של שנת 2017 (ט.ל.ח).

מצ"ב קישור למסמך משרד הפנים המפרט את עקרונות החישוב לשנת 2018 ובו טבלת האומדן בחתך רשות מקומית.