שינוי שיטת חישוב שכר הבכירים ברשויות המקומיות

10 יולי, 2016 |

יו"ר מרכז השלטון המקומי חיים ביבס פנה במכתב לשר האוצר מר משה כחלון, בו הוא דורש שתתוקן  השיטה בה נקבע שכרם של העובדים הבכירים המועסקים בחוזים אישיים ברשויות המקומיות. כידוע שכרם של המנכ"לים ברשויות המקומיות  ושל הצמודים להם, מותנה במספר התושבים הגרים ברשות, בהתאם לפרסום העדכני של למ"ס. ראו קישור אל טבלאות השכר העדכניות. ברוב […]