מינויים חדשים

בעמוד זה יתפרסמו פרטים אודות מינויים חדשים של מנכ"לים ומזכירים ברשויות המקומיות