בחירות לרשויות המקומיות 27 פברואר 2024

25 דצמבר, 2023 |

כידוע, הבחירות לרשויות המקומיות בישראל, נדחו, לרגל "חרבות ברזל"  ליום ג' – 27/2/2024. לקראת הבחירות העלה משרד הפנים לאינטרנט אתר ייעודי המרכז את כל המידע הנדרש בנושא לכניסה לאתר יש ללחוץ כאן

פורסם דוח מבקר המדינה על השלטון המקומי בישראל

9 יולי, 2023 |

השבוע פרסם מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, דו"ח מפורט העוסק בהתנהלות הרשויות המקומיות בישראל. הדו"ח חשף מגוון נושאים עליהם אמונה הרשות המקומית וביניהם: תשלומי ארנונה, שירות לתושב, הישגים בחינוך, בטיחות בדרכים, טיפול בהטרדות מיניות, שירות וטרינרי, ביקורת פנים ארגונית ועוד. במסגרת עבודת המבקר ברשויות המקומיות שנבדקו, חושף הדו"ח ליקויים בתחומי האחריות שהוזכרו, כך למשל מגלה הדו"ח […]

לקראת אישור חוק ההסדרים: סקירה וניתוח של הקמת הקרן לצמצום פערים בין רשויות מקומיות

16 מאי, 2023 |

המחלקה לפיתוח תקציבי במרכז המחקר והמידע של הכנסת סקרה לקראת דיון בוועדת הכספים (3 במאי 2023) את הקמת הקרן לצמצום פערים בין רשויות מקומיות (קרן ארנונה) כפי שהיא מובאת בהצעת חוק התוכנית הכלכלית לשנים 2023 ו – 2024. מסמך הסקירה שנכתב ע"י הכלכלן  לירן קוסמן מכיל תיאור המצב הקיים, רמת עצמאות הרשויות המקומיות במדינות המפותחות, […]

סיוע לרשויות מקומיות להפעלת קייטנות קיץ בתחומי המדעים והטכנולוגיה

14 מאי, 2023 |

לאחרונה פרסם אגף מדע וקהילה במשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה כי הוא מעוניין לסייע לרשויות המקומיות להנגיש לציבור הרחב את נושאי המדע והטכנולוגיה באמצעות הפעלת קייטנות קיץ בתחומי המדעים והטכנולוגיה ברשויות המקומיות. סכומי התמיכה ייקבעו בהתאם לאשכול החברתי כלכלי של הרשות, מדד הפריפריאליות שלה וכן מספר הילדים בה. כמו כן צוין כי הרשות המקומית תידרש למימון […]

מיזם ערים שקטות לצמצום נזקי הרעש ברשויות יוצא לדרך

9 מאי, 2023 |

משרד להגנת הסביבה ומערך הדיגיטל הלאומי בשיתוף רשויות מקומיות משיקים את המיזם "ערים שקטות" להתקנת גלאי רעש קטנים בערים שיאפשרו לאסוף נתוני רעש ברציפות ולהתריע בזמן אמת על מפגעי רעש. במסגרת המיזם מקדם המשרד מגוון כלי מדיניות רגולטוריים, כלכליים ואינפורמטיביים במטרה לצמצם ככל האפשר את מטרדי הרעש במרחב הציבורי. לשלב הראשון של המיזם נבחרו הערים כפר-סבא, […]

משרד האנרגיה יעניק מענקים להקמת תחנות תדלוק בגז טבעי דחוס

18 אפריל, 2023 |

משרד האנרגיה והתשתיות באמצעות מינהל הדלק והגז מבקש לעודד הקמת תחנות תדלוק בגז טבעי דחוס, לקידום תחליפי דלקים ובפרט סולר בתחבורה, ולכן מפרסם קול קורא למתן מענקים להקמת תחנת תדלוק בגז טבעי דחוס והצטיידות בכלי רכב המונעים בגז טבעי דחוס. גובה התקציב המוקצה לקול קורא עומד על סך של עד 90 אלף ש"ח. למידע נוסף אודות […]

הוועידה השנתית של האיגוד 4-7 ביוני 2023

23 מרץ, 2023 |

משרד הפנים יסייע להשתלבות אנשים עם מוגבלויות ברשויות המקומיות

27 פברואר, 2023 |

לראשונה מקום המדינה יפעל משרד הפנים על מנת לעודד את השתלבותם של אנשים בעלי מוגבלויות כעובדי הרשויות המקומיות, כך פורסם הבוקר באתר הממשלתי של המשרד. צוין כי יוקצה סכום של 10 מלש"ח לטובת עידוד הרשויות המקומיות לגייס לשירותיהם אנשים בעלי מוגבלויות. מנכ"ל משרד הפנים רונן פרץ מסר כי המשרד יוביל את שילובם של אנשים עם […]

השמת בוגרי תכניות הצוערים לשלטון המקומי 2023

22 פברואר, 2023 |

משרד הפנים בשיתוף מינהל התכנון, עמותת "ידידי עתידים", עמותת "שותפויות רוטשילד" ומפעל הפיס מזמינים את גופי השלטון המקומי, להגיש מועמדות להשמת בוגרי תכניות הצוערים לשלטון המקומי, לשנת 2023. הגשת המועמדות תתבצע עד ליום 10/3/2023 באמצעות מילוי טופס מקוון מינהל הפיתוח/עתודות במשרד הפנים, יקיים ביום 2/3/2023 בשעה 14:00 אירוע הכנה בנושא. המשרד הודיע כי הרישום למפגש […]

עודכן שכר הבכירים ברשויות המקומיות לשנת 2023

19 פברואר, 2023 |

כמידי שנה הפיץ הממונה על השכר באוצר, לפני מס' ימים,  מסמך עדכון לשכר הנבחרים והבכירים ברשויות המקומיות לשנת 2023. המסמך מעדכן את 3 טבלאות שכר הבכירים הנהוגות בשלטון המקומי הנגזרות ממועד תחילת ההעסקה וממספר תושבי הרשות (לפי למ"ס). שימו לב, שכר הבכירים הצמודים לשכר הממוצע במשק (וותיקים) עודכן בשיעור של 12.5%. לעומת זאת שכר הבכירים […]