ראשי רשויות יובילו שינוי מהותי באמצעות תכנית לחוסן סביבתי אקלימי ברשות המקומית

19 יוני, 2024 |

התכנית, אשר מושקת השנה לראשונה על ידי נשיא המדינה קק"ל ומרכז אקלימא, מיועדת לבניית חוסן קהילתי-סביבתי ברשויות המקומיות. המטרה היא גיבוש נבחרת מגוונת ואיכותית של 10 ראשי רשויות, שיובילו מהלך מדיניות שאפתני לחיזוק חוסנה הסביבתי-אקלימי של הרשות, ולהשגת מטרות כבר בקדנציה הנוכחית. הרשויות הנבחרות יקדמו מהלך משמעותי ומשנה מציאות בשטחי הרשות באחד או יותר מארבעת התחומים […]

חישוב מספר התושבים לצרכי קביעת שכר בכירים ברשויות מקומיות

21 אפריל, 2024 |

כידוע, שכר הבכירים ברשויות המקומיות נגזר ממספר התושבים הגרים ברשות עפ"י נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מידי שנה מתפרסמת טבלה ובה מוגדרת "רמת הרשות", לפי מדרגות של מספר התושבים. קיים פער מובנה בין מספר זה, לבין מספר התושבים שתעודת הזהות שלהם רשומה ברשות המקומית (נתוני מרשם התושבים), בעיקר כיוון שבזה האחרון כלולים גם אזרחים שהיגרו בפועל […]

קול קורא – הגשת מועמדות להשמת בוגרי תכנית הצוערים

31 מרץ, 2024 |

משרד הפנים בשיתוף מינהל התכנון, עמותת "ידידי עתידים", עמותת "שותפויות רוטשילד", מרכז השלטון המקומי, מרכז השלטון האזורי בישראל ומפעל הפיס, מזמינים את גופי השלטון המקומי, להגיש מועמדות להשמת בוגרי תכנית הצוערים. התכנית מיועדת לחזק את השלטון המקומי בישראל באמצעות הכשרת צעירים מצטיינים בעלי כישורי מנהיגות לעבודה בשלטון המקומי. לפרסום המלא – יש ללחוץ כאן

קול קורא הרשמה לתכניות ההכשרה המחייבות של משרד הפנים למנהלים/ות בכירים/ות ברשויות המקומיות 2024

19 מרץ, 2024 |

משרד הפנים מקיים מערך של תכניות הכשרה למנהלים בכירים ברשויות המקומיות שנכנסו לתפקידם במהלך השנתיים האחרונות וטרם עברו הכשרה מחייבת. הלמידה מתבצעת בפלטפורמות מגוונות: הרצאות וסדנאות פרונטליות, מפגשים מקוונים, למידת עמיתים, הכרות עם בעלי תפקיד במטה ובשדה, סיורים ותרגילים. לפרטים נוספים להלן קישור לדף הרישום להכשרות  

תוצאות הבחירות לרשויות המקומיות פברואר-מרץ 2024

18 מרץ, 2024 |

הבחירות המקומיות נערכו ב 193 עיריות ומועצות קומיות וכן ב- 43 מועצות איזוריות. שיעור ההצבעה בסבב הראשון שהתקיים בתאריך 27/2/2023  עמד על 53.7%. הסבב הבחירות השני ברשויות שלא היתה בהן הכרעה התקיים ביום 10/32024 ב-31 עיריות ומועצות מקומיות וםן ב- 4 מועצות איזוריות. שיעור ההצבעה הארצי בסבב זה עמד על 49%. ניתן לצפות בתוצאות הסופיות […]

עדכון שכר הבכירים ברשויות המקומיות לשנת 2024

11 פברואר, 2024 |

כמידי שנה הפיץ הממונה על השכר באוצר, לפני מס' ימים,  מסמך עדכון לשכר הנבחרים והבכירים ברשויות המקומיות לשנת 2024. המסמך מעדכן את 3 טבלאות שכר הבכירים הנהוגות בשלטון המקומי הנגזרות ממועד תחילת ההעסקה וממספר תושבי הרשות (לפי למ"ס). שימו לב, שכר הבכירים הצמודים לשכר הממוצע במשק (וותיקים) עודכן בשיעור של 5.5%. לעומת זאת שכר הבכירים […]

בחירות לרשויות המקומיות 27 פברואר 2024

25 דצמבר, 2023 |

כידוע, הבחירות לרשויות המקומיות בישראל, נדחו, לרגל "חרבות ברזל"  ליום ג' – 27/2/2024. לקראת הבחירות העלה משרד הפנים לאינטרנט אתר ייעודי המרכז את כל המידע הנדרש בנושא לכניסה לאתר יש ללחוץ כאן

פורסם דוח מבקר המדינה על השלטון המקומי בישראל

9 יולי, 2023 |

השבוע פרסם מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, דו"ח מפורט העוסק בהתנהלות הרשויות המקומיות בישראל. הדו"ח חשף מגוון נושאים עליהם אמונה הרשות המקומית וביניהם: תשלומי ארנונה, שירות לתושב, הישגים בחינוך, בטיחות בדרכים, טיפול בהטרדות מיניות, שירות וטרינרי, ביקורת פנים ארגונית ועוד. במסגרת עבודת המבקר ברשויות המקומיות שנבדקו, חושף הדו"ח ליקויים בתחומי האחריות שהוזכרו, כך למשל מגלה הדו"ח […]

לקראת אישור חוק ההסדרים: סקירה וניתוח של הקמת הקרן לצמצום פערים בין רשויות מקומיות

16 מאי, 2023 |

המחלקה לפיתוח תקציבי במרכז המחקר והמידע של הכנסת סקרה לקראת דיון בוועדת הכספים (3 במאי 2023) את הקמת הקרן לצמצום פערים בין רשויות מקומיות (קרן ארנונה) כפי שהיא מובאת בהצעת חוק התוכנית הכלכלית לשנים 2023 ו – 2024. מסמך הסקירה שנכתב ע"י הכלכלן  לירן קוסמן מכיל תיאור המצב הקיים, רמת עצמאות הרשויות המקומיות במדינות המפותחות, […]

סיוע לרשויות מקומיות להפעלת קייטנות קיץ בתחומי המדעים והטכנולוגיה

14 מאי, 2023 |

לאחרונה פרסם אגף מדע וקהילה במשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה כי הוא מעוניין לסייע לרשויות המקומיות להנגיש לציבור הרחב את נושאי המדע והטכנולוגיה באמצעות הפעלת קייטנות קיץ בתחומי המדעים והטכנולוגיה ברשויות המקומיות. סכומי התמיכה ייקבעו בהתאם לאשכול החברתי כלכלי של הרשות, מדד הפריפריאליות שלה וכן מספר הילדים בה. כמו כן צוין כי הרשות המקומית תידרש למימון […]