אומדן מענק האיזון לשנת 2018

30 אוקטובר, 2017 |
  •   
  •   
  •   

משרד הפנים הפיץ מסמך  ובו טבלה המפרטת את התחזית של מענק האיזון לשנת 2018 לכל רשות מקומית ובהשוואה ל- 2017.

למסיכום הנתונים עולה שאומדן מענק האיזון לשנת 2018 יהיה נמוך בכ- 258 מ' ₪ (!) ממענק האיזון של שנת 2017 (ט.ל.ח).

מצ"ב קישור למסמך משרד הפנים המפרט את עקרונות החישוב לשנת 2018 ובו טבלת האומדן בחתך רשות מקומית.