אסדרת סוגיית עבודה מרחוק בכלל המשק

1 מרץ, 2022 |
  •   
  •   
  •   

משרד הכלכלה והתעשיה פנה בפרסום פומבי לציבור ובכלל זה למנהלים ברשויות המקומיות וביקש  לקבל הערות לאתגר הכרוך במיסוד המעבר לעבודה מרחוק בהיבטים השונים.

ברקע, מגיפת הקורונה, שהביאה לשימוש נרחב בעבודה מרחוק בקרב ארגונים שונים. לדעת המשרד לעבודה מרחוק עשויות להיות תועלות משקיות רבות, כגון: הגדלת פריון העבודה, הרחבת היקפי התעסוקה, שיפור האיזון בין פנאי ועבודה, הפחתת הגודש בכבישים על השלכותיו האישיות והסביבתיות, שמירה על רציפות תפקודית בעת משבר ובמקרי חירום, ועוד. עם זאת, השימוש הנרחב בעבודה מרחוק בזמן הקורונה, המחיש כי לצד ההזדמנויות קיימים גם אתגרים רבים בעת ההטמעה של עבודה מרחוק. שאלות הנוגעות לזכויות העובד וחובות המעסיק בעת המעבר לעבודה מרחוק קיבלו התייחסות שונה ממעסיקים שונים, בהתאם להבנתם את מסגרת החקיקה הקיימת, צרכי הארגון על משאביו, ומשימות העובדים

המשרד מבקש על כן מהציבור להעביר התייחסויות בנושא "אסדרת עבודה מרחוק" הנוגעות ל:

  • מיפוי קשיים בעבודה מרחוק – קשיים, סיכונים ובעיות העולים מתוך אופן העבודה המבוצע מרחוק, לרבות קשיים העולים מהיעדר אסדרה ייעודית לנושא כיום. מומלץ לתמוך מיפוי זה בנתונים ומידע המעידים על היקפי התופעה (לרבות רוחב ההטמעה של עבודה מרחוק) והסיכונים, וכן בדוגמאות קונקרטיות הממחישות את הפערים.
  • תוכן האסדרה – סוגיות והיבטים של עבודה מרחוק שיש לפעול לאסדרתם. מלבד פירוט על הסוגיה מומלץ לכלול הצעות או הפניות לאסדרה מקבילה בישראל או בעולם.
  • קשיי אסדרה – חששות מהשלכות האסדרה בכלל או התייחסות לסוגיות מסוימות בפרט. יש לפרט על ההשלכות השליליות העשויות לנבוע כתוצאה מאסדרה ייעודית, ולתמוך בנתונים ומידע ככל שבניתן או להתייחס להשלכות ותובנות שנלמדו מהעולם.

את ההתייחסות יש להעביר כצרופה לכתובת המייל [email protected] , עד לתאריך ה 8.3.22. יש לציין בכותרת המייל "התייחסות לאסדרת עבודה מרחוק".