ישיבה דחופה של הנהלת האיגוד 7/3/2021 והכרזה על שביתה

8 מרץ, 2021 |
  •   
  •   
  •   

ביום 7/3/2021 כינס דורון מילברג, מנכ"ל עיריית רחובות ויו"ר האיגוד, ישיבת הנהלה דחופה של האיגוד בעקבות הירי לעבר אשרף חטיב, מנכ"ל עיריית קלנסווה, שארע ערב קודם לכן. חטיב נפצע, הובהל לבית חולים ומצבו מוגדר כקשה.

חברי האיגוד והנהלת האיגוד רואים בחומרה רבה את הפגיעה במנכ"ל, מאחלים לו החלמה מהירה ומחזקים את בני משפחתו.

האיגוד ינקוט בכל צעד ניהולי ומעשי כדי להתריע בפני הגורמים השונים שהמנכלים כנושאי דגל של הפעילות השוטפת ברשות חייבים להיות מאובטחים כמו כל בעל תפקיד נבחר בשלטון המקומי ובשלטון המרכזי.

לנוכח האירוע החליטה הנהלת האיגוד להכריז על השבתת עבודת המנכ"לים והמזכירים ברשויות המקומיות ביום שלישי 9/3/21 משעה 08:00 עד 10:00

בנוסף, האיגוד יתאם פגישה עם המשרד לביטחון פנים במטרה לשנות את המדיניות ולהעלות את רמת האבטחה למנכלים לדרוג 6 כמו ראשי רשויות.

מנכ"לים/מזכירים שקיבלו איום כלשהו במסגרת תפקידם מתבקשים לעדכן את הנהלת האיגוד.