משלמי דמי חבר לאיגוד לשנת 2022 נכון לסוף יוני

3 יולי, 2022 |
  •   
  •   
  •   

מצ"ב קישור לרשימת מנכ"לים ומזכירים ברשויות המקומיות ששילמו דמי חבר לאיגוד לשנת 2022. הרשימה נכונה לסוף חודש יוני.

ובהקשר זה ראו גם הנחיות בנושא דמי חבר שהתפרסמו בחודש פברואר