סיווג רשויות מקומיות (איתנות, יציבות, בהמראה, בהתייעלות)

1 ינואר, 2022 |
  •   
  •   
  •   

משרד הפנים פרסם נוהל ובו כללים לסיווג הרשויות המקומיות.

מצ"ב לינק אל הנוהל שפורסם בחודש יולי 2021 ובו סטטוס רשויות מעודכן לפי הסיווגים השונים.