עדכון שכר הבכירים ברשויות המקומיות – 2016

13 אפריל, 2016 |
  •   
  •   
  •   

כמידי שנה,  גם בתחילת שנת 2016 הפיץ הממונה על השכר את טבלת העדכון לשכר הבכירים ברשויות המקומיות (צמודי מנכ"ל – לפי גודל מס' תושבים – למ"ס – ברשות) לשנת 2016. העדכון כולל טבלאות עדכון בהסכמי ההעסקה השונים.

חשוב להדגיש כי  הבכירים ששכרם צמוד לשכר הממוצע במשק לפי חוזה בכירים מלפני ה – 30/4/2001 עלה ב – 2.3%, בעוד ששכר הבכירים ששכרם צמוד למדד המחירים לצרכן עודכן בשיעור שלילי של כ-1%.

מצ"ב קישור למסמך שהפיץ הממונה על השכר באוצר בתחילת שנת 2016.