עדכון שכר הבכירים ברשויות המקומיות לשנת 2024

11 פברואר, 2024 |
  •   
  •   
  •   

כמידי שנה הפיץ הממונה על השכר באוצר, לפני מס' ימים,  מסמך עדכון לשכר הנבחרים והבכירים ברשויות המקומיות לשנת 2024. המסמך מעדכן את 3 טבלאות שכר הבכירים הנהוגות בשלטון המקומי הנגזרות ממועד תחילת ההעסקה וממספר תושבי הרשות (לפי למ"ס).

שימו לב, שכר הבכירים הצמודים לשכר הממוצע במשק (וותיקים) עודכן בשיעור של 5.5%. לעומת זאת שכר הבכירים ששכרם צמוד למדד המחירים לצרכן עודכן בשיעור של 2.96%.

מצ"ב קישור לפרסום המלא.