עודכן המדד הכלכלי – חברתי של רשויות מקומיות בישראל

27 נובמבר, 2022 |
  •   
  •   
  •   

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ב- 23/11/2022 עדכון למדד החברתי כלכלי. כידוע, המדד מסווג את כל הרשויות המקומיות בישראל לפי עשירונים של איתנות כלכלית-חברתית מ-1 (הנמוך ביותר) ועד 10 (הגבוה ביותר) ומשמש את משרדי הממשלה ואת גופי הסמך הממשלתיים להקצאות דיפרנציאליות של תקציבים ותמיכות.

המדד החברתי-כלכלי נשען על מודל בו מוצבים 14 משתנים המתייחסים לתושבי הרשות (ולא לרשות המקומית כגוף מוניציפלי כלכלי) מהתחומים: הרכב דמוגרפי, השכלה וחינוך, רמת חיים תעסוקה וגמלאות. המשתנים מוכנסים למודל  ובאמצעותו ממוינות הרשויות השונות ל- 10 קבוצות סטטיסטיות דומות. העיבוד הנוכחי מתבסס על נתוני האוכלוסין 2019. העיבוד הקודם בוצע על נתוני 2017.

עפ"י תוצאת ההרצה הפעם, מתוך 255 רשויות מקומיות (2019) ב- 51(!) חלו שינויים בשיוך באשכול החברתי כלכלי: 56 רשויות עלו ב"ציון" אחד  לעומת זאת 17רשויות ירדו בציון אחד.

בין השינויים הבולטים בערים: ירושלים ירדה מאשכול 3 לאשכול 2. ערד ירדה מאשכול 4 לאשכול 3, נס ציונה ירדה מאשכול 9 ל- 8 , אשדוד, רמלה, דימונה, שדרות ובית שאן עלו מאשכול 4 לאשכול 5.

חשוב להדגיש שהשינויים הנ"ל מבטאים את תמונת המצב בשנת 2019 (לפני הקורונה).

סביר שטבלת המדדים החדשה תשפיע על הקצאות התקציב השונות שמבצעת המדינה באמצעות משרדי הממשלה השונים וכן גופי הסמך, לרשויות המקומיות. שיעור ההשתתפות העצמי (מאצ'ינג) שיידרש כעת ברשויות שציונם עלה,  יגדל.

מצ"ב קישור לפרסום המלא של למ"ס המפרט את כלל השינויים ובכלל זה את השינוי במיקום של כל רשות לעומת מיקומה בפרסום הקודם שהתבסס כזכור על נתוני 2017.

שימו לב, הפרסום כולל הפעם גם פירוט מעודכן ל- 2019 של מדד חברתי כלכלי לפי אזורים סטטיסטיים (בתוך הרשויות)!