פדיון ימי מחלה לעובדים הבכירים בשלטון המקומי

23 נובמבר, 2016 |
  •   
  •   
  •   

בימים הקרובים, כך עודכנתי, בעקבות פעילות איגוד המנכ"לים והאיגודים המקצועיים האחרים בשלטון המקומי (גזברים, משפטנים,מהנדסים) בליווי מרכז השלטון מקומי, צפוי משרד האוצר לפרסם הנחיות לעניין זכאותם של העובדים הבכירים בשלטון המקומי, לפדיון ימי מחלה וזאת כהשוואה לזכאות שניתנה לאחרונה לעובדים בכירים בשירות המדינה.

הנ"ל בין השאר, התוצאה של פעילות אינטנסיבית שניהל האיגוד בנושא

נעדכן בהמשך כשיתקבלו הוראות ההפעלה מהאוצר