פורסם נוהל סבסוד עלויות בנייה ופיתוח תשתיות המבוצעות ע"י רשויות מקומיות ביישובים כפריים

25 אפריל, 2022 |
  •   
  •   
  •   

לאחרונה פרסם משרד הבינוי והשיכון באמצעות המינהל לענייני כפר, נוהל שנועד להסדיר את סבסוד עלויות הפיתוח של עבודות בנייה ופיתוח תשתיות, המתבצעות ביישובים שבטיפול המינהל לענייני הכפר וישובים חדשים, במשרד הבינוי והשיכון, באמצעות המועצות האזוריות בהשתתפות מלאה או חלקית של המשרד. צוין כי הנוהל שפורסם מחליף את הנוהל הקודם שיצא בשנת 2004.

המינהל לענייני הכפר, נזכיר,  אחראי על הגדלת היצע הדיור בישובים הכפריים בפריפריה, הקמת יישובים חדשים במגזר הכפרי וכן הקמת יישובי הקבע למפוני גוש קטיף, על פי החלטות הממשלה. במסגרת זו, עוסק המינהל בפעולות תכנון סטטוטורי וכפי שמפורט בנוהל, מעניק סבסוד פיתוח ליחידות דיור באזורי עדיפות לאומית, בהתאם להחלטות הממשלה. אופן הביצוע הינו באמצעות סבסוד הפיתוח או ביצוע ישיר – פתמ"ר (פיתוח מראש).

לקריאת הנוהל לחץ כאן