קול קורא להשתתפות קק"ל בהקמת שבילי אופניים ושבילי הליכה

13 פברואר, 2017 |
  •   
  •   
  •   

קק"ל מפרסמת קול קורא לקבלת הצעות מרשויות מקומיות עבור הקמת שבילי אופניים ושבילי הליכה.

חשוב ומשמח לציין שזו הפעם הראשונה שקק"ל תומכת ברשויות מקומיות בשיטה של קול קורא פומבי !!!

סך התקציב שמקצה קק"ל בקול קורא זה: 10.5 מיליון ש"ח. שיעור התקציב המזערי להשתתפות קק"ל בפרויקט אחד יעמוד על  לפחות 525,000 ש"ח (5% מתקציב הקול קורא). שיעור התקציב המרבי להשתתפות קק"ל בפרויקט אחד יהיה עד 3,150,000 ש"ח (30% מתקציב הקול קורא).

מאצ'ינג – שיעור ההשתתפות של  קק"ל בפרויקט ינוע בין 60% ל – 100% ותלוי באשכול החברתי כלכלי אליו משתייכת הרשות.

מיון הפרויקטים שיוגשו יבוצע לפי ניקוד מורכב למדי המפורט במסמכי הקול הקורא.

ליתר תנאי הסף, לאופן קביעת הניקוד ולהנחיות נוספות יש לפנות למסמך התבחינים ונספחיו באתר קק"ל – קישור

קול קורא זה הונגש באדיבות ארמה ניתוח מידע בע"מ – המומחים לקולות קוראים