קול קורא של הקרן לשמירה על שטחים פתוחים 2021

13 יולי, 2021 |
  •   
  •   
  •   

הקרן לשמירה על שטחים פתוחים ברשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מזמינה רשויות מקומיות וגופים סטטוטוריים להגיש בקשות לקידום פרויקטים ב – 4 סוגים שונים בתחומי השטחים הפתוחים:

1. ביצוע/ תכנון ביצוע

2. תכנון

3. איסוף ריכוז ועיבוד נתונים-סקרים-ניטור ומחקר

4. תחום ביצוע – שנת המגוון הביולוגי

סכום התקצוב לא יעלה על 6 מיליון ₪ לפרויקט בתחום הביצוע, 1 מליון ₪ לפרויקט בתחום התכנון, 300 אלש"ח לסקרים מסוג א' – סקר מתחם מפורט, או סך של 400 אלף ₪ לסקרים מסוג ב' – סקר ממוקד מפורט / מחקר / ניטור. צוין כי כל הסכומים הנ"ל כוללים מע"מ.

למידע נוסף יש לפנות לפרסום המלא בנושא כאן