שיפוי ארנונה לרשויות מקומיות בתקופת הקורונה

14 מאי, 2020 |
  •   
  •   
  •   

נוכח אירוע הקורונה המביא לפגיעה בהכנסותיהם של עסקים רבים, ובהמשך למדיניות הממשלה שמטרתה לסייע למשק בהתמודדות עם השלכות נגיף הקורונה, החליטו משרד הפנים, משרד האוצר והמשרד להגנת סביבה בשיתוף מרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות האזוריות לקדם מתווה סיוע לעסקים המתבסס על הנחות בארנונה תוך שמירה על יציבותן התקציבית של הרשויות המקומיות.
תקנות למתן הפטור נחתמו על ידי שר הפנים ופורסמו ברשומות. על מנת לאפשר לרשויות המקומיות להעניק את הפטור מבלי לפגוע ביכולת התקציבית שלהם הוחלט על מתן שיפוי תקציבי שנועד לגלם את אובדן ההכנסות בגין מתן ההנחות.

פעימה א' של שיפוי הארנונה הועברה לרשויות המקומיות.
להלן קישור למודל השיפוי בתצורת קובץ אקסל וכן ההסכם שנחתם בנושא.
יובהר כי נספח ג' להסכם – יועבר באופן מקוון ובאמצעות מערכת הדיווחים בלבד.