שכר בכירים ברשויות המקומיות

16 מרץ, 2022 |
  •   
  •   
  •   

התפרסם חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 1/2022 ובו פירוט תנאי השכר המעודכנים לבכירים ברשויות מקומיות. קישור