שכר העובדים הבכירים בשלטון המקומי

28 אוקטובר, 2016 |
  •   
  •   
  •   

ביום 27/10/2016 התקיימה במשרדו של יו"ר האיגוד ומנכ"ל עיריית רחובות דורון מילברג ישיבה בה השתתפו בין השאר יו"ר איגוד הגזברים ונציג איגוד המהנדסים בהקשר הפעילות להשוואת תנאי העסקת הבכירים בהסכמים אישיים בשלטון המקומי לתנאים במדינה.

הנושאים לטיפול שעל הפרק הם: פדיון ימי מחלה ותשלום מענק יובל. כמו כן יש כוונה לעסוק בסוגיית אופן הצמדת השכר למדד (בהקשר המדד השלילי בשנה האחרונה).

בפגישה סוכם על שכירת יועץ מומחה לליווי התהליך מטעם האיגודים.

בסוף נובמבר מתוכננת פגישה מנכ"ל מרכז השלטון המקומי במשרד האוצר בנושא זה. בפגישה מתוכננים להשתתף נציגי איגוד המנכ"לים והמזכירים, איגוד הגזברים, איגוד המהנדסים ואיגוד המשפטנים.