בחירות לרשויות המקומיות 27 פברואר 2024

25 דצמבר, 2023 |

כידוע, הבחירות לרשויות המקומיות בישראל, נדחו, לרגל "חרבות ברזל"  ליום ג' – 27/2/2024.

לקראת הבחירות העלה משרד הפנים לאינטרנט אתר ייעודי המרכז את כל המידע הנדרש בנושא

לכניסה לאתר יש ללחוץ כאן

נבחרה הנהלה חדשה לאיגוד המנכ"לים והמזכירים ברשויות המקומיות

18 ספטמבר, 2022 |

בחירות להנהלת איגוד המנכ"לים והמזכירים ברשויות המקומיות, נערכו ביום 14/9/2022 במסגרת הוועידה השנתית של האיגוד שהתקיימה באילת

לצפיה בתוצאות המלאות של הבחירות שנערכו גם הפעם באופן דיגיטלי – יש ללחוץ כאן

לפירוט שמות חברי הנהלת האיגוד החדשה – יש ללחוץ כאן

הנהלה חדשה1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הודעה בעניין הגשת מועמדות לבחירות להנהלת איגוד המנכ"לים והמזכירים

17 יולי, 2022 |

לכבוד
המנכ"לים והמזכירים ברשויות המקומיות

הנדון: הגשת מועמדות להנהלת האיגוד 2022

על פי תקנון האיגוד והחלטת ההנהלה אנו מודיעים בזאת על קיום בחירות לקדנציה הבאה של הנהלת האיגוד ומזמינים את חברי האיגוד להגיש מועמדות.

  • הבחירות יתקיימו באסיפה הכללית, במסגרת הוועידה השנתית של האיגוד בין התאריכים 12 עד 15 בספטמבר 2022 באילת.
  • רשאים להגיש מועמדות רק חבר/ה באיגוד ששילמו דמי חבר לאיגוד לשנת 2022 עד תאריך 12/7/22 בהתאם לרשימה שבקישור זה
  • להגשת מועמדות יש למלא טופס דיגיטלי קישור  ולשלוח קובץ תמונה פספורט למייל [email protected]
  • מועד אחרון להגשת מועמדות יום ראשון, א' באלול תשפ"ב, 28/8/22 עד השעה 12:00
  • רשימת המועמדים תתפרסם לכלל חברי האיגוד, ביום חמישי 1/9/22 בשעה 12:00

להגשת מועמדות יש ללחוץ על קישור זה

על פי תקנון האיגוד

  • חברי האיגוד בעלי זכות ההצבעה יבחרו מבין חברי האיגוד בעלי הזכות להיבחר, הנהלה בת 19 חברים
  • כל חבר איגוד בעל זכות הצבעה יהיה זכאי לבחור עד 9 מועמדים מתוך כל רשימת המועמדים אשר יתמודדו לתפקיד חבר הנהלה/
  • חברי ההנהלה ייבחרו כאמור לעיל בבחירות אישיות חשאיות ושוות ע"י החברים מן המניין.
  • אם מתמודדים לתפקיד חברי הנהלה יהיו 19 מתמודדים או פחות, הם יבחרו באופן אוטומטי כחברי הנהלה ובחירתם האוטומטית תחשב כאילו התקיימו בחירות כדין.
  • ההנהלה תבחר בישיבתה הראשונה, מבין חבריה, מן המניין, ביו"ר ההנהלה וסגן/מ"מ ליו"ר, מזכיר וגזבר. כן תבחר ההנהלה בישיבתה הראשונה בחברי מזכירות האיגוד / וועדות האיגוד.

בכבוד רב,
שוקי קליין
חבר הנהלה / ועדת הבחירות