SAVE THE DATE – הכנס השנתי של האיגוד 12/9- 15/9 – מלון מלכת שבא באילת

15 מרץ, 2022 |

סמנו ביומנים!

הכנס השנתי של איגוד המנכ"לים והמזכירים ברשויות המקומיות תתקיים השנה במלון מלכת שבא באילת בין התאריכים 12 עד 15 בספטמבר 2022, ט"ז-י"ט באלול תשפ"ב (שני עד חמישי).

פרטים בהמשך. מי שטרם הסדיר את תשלום דמי החבר לאיגוד לשנת 2022, להלן קישור להנחיות בנושא.

שמרו את התאריך

תשלום דמי חבר לאיגוד לשנת 2022

10 פברואר, 2022 |

בישיבת הנהלת האיגוד הוחלט  דמי החבר לשנת 2022 ישארו ללא שינוי משנה שעברה ויעמדו ע"ס 1,600 ₪. דמי חבר לגמלאים הינם בסך 500 ₪.

את דמי החבר ניתן לשלם בהעברה בנקאית או בהמחאה:

  • העברה בנקאית – איגוד המזכירים והמנכ"לים ברשויות המקומיות, בנק הפועלים (12), סניף 657 אור יהודה, חשבון 162365
  • המחאה – לשלוח בדואר לכתובת: ת.ד 245 עילבון 16972 לידי האני סמעאן

הנחיות נוספות: אנא הנחו את מח' הנהח"ש לרשום את שם הרשות המעבירה על מנת למנוע אי התאמות ובירורים, לאחר ביצוע העברה בנקאית יש לשלוח העתק/אסמכתא לגזבר האיגוד למייל [email protected]

השנה יתקיימו בחירות להנהלת האיגוד. הגשת מועמדות וזכות הצבעה מותנים בתשלום דמי חבר עד סוף פברואר 2022.

כרטיס מנכ"ל לשנת 2022: הכרטיס תקף לשנים 2021-22, מי שקיבל כרטיס בשנה קודמת – אין צורך לחדש, מי שלא- ניתן לקבל אחרי תשלום דמי חבר. להלן קישור למסמך הנחיות בנושא.

עדכון בנושא שכר ותנאי העסקת מנכ"לים ומזכירים ברשויות מקומיות

24 אוקטובר, 2021 |

בחודשים האחרונים פועל האיגוד לטיפול בנושא שכר המנכ"לים והמזכירים ברשויות המקומיות.  צוות מצומצם מטעם האיגוד עוסק בטיפול ובקידום הנושא.

מצ"ב מסמך של יו"ר האיגוד המסכם את הפעילות שבוצעה לאחרונה בנושא- לינק

ישיבה דחופה של הנהלת האיגוד 7/3/2021 והכרזה על שביתה

8 מרץ, 2021 |

ביום 7/3/2021 כינס דורון מילברג, מנכ"ל עיריית רחובות ויו"ר האיגוד, ישיבת הנהלה דחופה של האיגוד בעקבות הירי לעבר אשרף חטיב, מנכ"ל עיריית קלנסווה, שארע ערב קודם לכן. חטיב נפצע, הובהל לבית חולים ומצבו מוגדר כקשה.

חברי האיגוד והנהלת האיגוד רואים בחומרה רבה את הפגיעה במנכ"ל, מאחלים לו החלמה מהירה ומחזקים את בני משפחתו.

האיגוד ינקוט בכל צעד ניהולי ומעשי כדי להתריע בפני הגורמים השונים שהמנכלים כנושאי דגל של הפעילות השוטפת ברשות חייבים להיות מאובטחים כמו כל בעל תפקיד נבחר בשלטון המקומי ובשלטון המרכזי.

לנוכח האירוע החליטה הנהלת האיגוד להכריז על השבתת עבודת המנכ"לים והמזכירים ברשויות המקומיות ביום שלישי 9/3/21 משעה 08:00 עד 10:00

בנוסף, האיגוד יתאם פגישה עם המשרד לביטחון פנים במטרה לשנות את המדיניות ולהעלות את רמת האבטחה למנכלים לדרוג 6 כמו ראשי רשויות.

מנכ"לים/מזכירים שקיבלו איום כלשהו במסגרת תפקידם מתבקשים לעדכן את הנהלת האיגוד.