נבחרה הנהלה חדשה לאיגוד המנכ"לים והמזכירים ברשויות המקומיות

18 ספטמבר, 2022 |

בחירות להנהלת איגוד המנכ"לים והמזכירים ברשויות המקומיות, נערכו ביום 14/9/2022 במסגרת הוועידה השנתית של האיגוד שהתקיימה באילת

לצפיה בתוצאות המלאות של הבחירות שנערכו גם הפעם באופן דיגיטלי – יש ללחוץ כאן

לפירוט שמות חברי הנהלת האיגוד החדשה – יש ללחוץ כאן

הנהלה חדשה1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הודעה בעניין הגשת מועמדות לבחירות להנהלת איגוד המנכ"לים והמזכירים

17 יולי, 2022 |

לכבוד
המנכ"לים והמזכירים ברשויות המקומיות

הנדון: הגשת מועמדות להנהלת האיגוד 2022

על פי תקנון האיגוד והחלטת ההנהלה אנו מודיעים בזאת על קיום בחירות לקדנציה הבאה של הנהלת האיגוד ומזמינים את חברי האיגוד להגיש מועמדות.

 • הבחירות יתקיימו באסיפה הכללית, במסגרת הוועידה השנתית של האיגוד בין התאריכים 12 עד 15 בספטמבר 2022 באילת.
 • רשאים להגיש מועמדות רק חבר/ה באיגוד ששילמו דמי חבר לאיגוד לשנת 2022 עד תאריך 12/7/22 בהתאם לרשימה שבקישור זה
 • להגשת מועמדות יש למלא טופס דיגיטלי קישור  ולשלוח קובץ תמונה פספורט למייל [email protected]
 • מועד אחרון להגשת מועמדות יום ראשון, א' באלול תשפ"ב, 28/8/22 עד השעה 12:00
 • רשימת המועמדים תתפרסם לכלל חברי האיגוד, ביום חמישי 1/9/22 בשעה 12:00

להגשת מועמדות יש ללחוץ על קישור זה

על פי תקנון האיגוד

 • חברי האיגוד בעלי זכות ההצבעה יבחרו מבין חברי האיגוד בעלי הזכות להיבחר, הנהלה בת 19 חברים
 • כל חבר איגוד בעל זכות הצבעה יהיה זכאי לבחור עד 9 מועמדים מתוך כל רשימת המועמדים אשר יתמודדו לתפקיד חבר הנהלה/
 • חברי ההנהלה ייבחרו כאמור לעיל בבחירות אישיות חשאיות ושוות ע"י החברים מן המניין.
 • אם מתמודדים לתפקיד חברי הנהלה יהיו 19 מתמודדים או פחות, הם יבחרו באופן אוטומטי כחברי הנהלה ובחירתם האוטומטית תחשב כאילו התקיימו בחירות כדין.
 • ההנהלה תבחר בישיבתה הראשונה, מבין חבריה, מן המניין, ביו"ר ההנהלה וסגן/מ"מ ליו"ר, מזכיר וגזבר. כן תבחר ההנהלה בישיבתה הראשונה בחברי מזכירות האיגוד / וועדות האיגוד.

בכבוד רב,
שוקי קליין
חבר הנהלה / ועדת הבחירות

בחירות להנהלת האיגוד – הודעה לחברי האיגוד

4 יולי, 2022 |

לכבוד המנכ"לים והמזכירים ברשויות המקומיות

הנהלת האיגוד מודיעה בזאת על קיום בחירות לקדנציה הבאה של ההנהלה.

הבחירות יתקיימו באסיפה הכללית, במסגרת הוועידה השנתית של האיגוד בין התאריכים 12 עד 15 בספטמבר 2022 באילת.

זכות הבחירה וזכות הגשת המועמדות תהיה לכל חבר/ה באיגוד, בתנאי ששילם דמי חבר לשנת 2022, ולא יאוחר מתאריך 12/7/2022.

רשימה מעודכנת של החברים ששילמו דמי חבר מופיעה באתר האינטרנט של האיגוד.

על פי תקנון האיגוד:

 • חברי האיגוד בעלי זכות ההצבעה יבחרו מבין חברי האיגוד בעלי הזכות להיבחר, הנהלה בת 19 חברים.
 • כל חבר איגוד בעל זכות הצבעה יהיה זכאי לבחור עד 9 מועמדים מתוך כל רשימת המועמדים אשר יתמודדו לתפקיד חבר הנהלה.
 • חברי ההנהלה ייבחרו כאמור לעיל בבחירות אישיות חשאיות ושוות ע"י החברים מן המניין.
 • אם מתמודדים לתפקיד חברי הנהלה יהיו 19 מתמודדים או פחות, הם יבחרו באופן אוטומטי כחברי הנהלה ובחירתם האוטומטית תחשב כאילו התקיימו בחירות כדין.
 • ההנהלה תבחר בישיבתה הראשונה, מבין חבריה, מן המניין, ביו"ר ההנהלה וסגן/מ"מ ליו"ר, מזכיר וגזבר. כן תבחר ההנהלה בישיבתה הראשונה בחברי מזכירות האיגוד / וועדות האיגוד.

הגשת מועמדות:

הגשת מועמדות להנהלת האיגוד תיפתח ביום רביעי 13/7/22 ותסתיים ביום ראשון 28/8/22. הנחיות יישלחו בהמשך.

בכבוד רב,

 

שוקי קליין

חבר הנהלה / ועדת הבחירות

SAVE THE DATE – הכנס השנתי של האיגוד 12/9- 15/9 – מלון מלכת שבא באילת

15 מרץ, 2022 |

סמנו ביומנים!

הכנס השנתי של איגוד המנכ"לים והמזכירים ברשויות המקומיות תתקיים השנה במלון מלכת שבא באילת בין התאריכים 12 עד 15 בספטמבר 2022, ט"ז-י"ט באלול תשפ"ב (שני עד חמישי).

פרטים בהמשך. מי שטרם הסדיר את תשלום דמי החבר לאיגוד לשנת 2022, להלן קישור להנחיות בנושא.

שמרו את התאריך