הממשלה אישרה שינוי בנוסחת מענק האיזון

22 מאי, 2017 |

ממשלת ישראל אישרה אתמול (21/5/2017) בישיבתה השבועית שינוי בנוסחת מענק האיזון על בסיס המלצות משרד הפנים, שהן פועל יוצא של החלטות הביניים של צוות בינמשרדי בראשות מנכ"ל משרד הפנים ובהשתתפות משרד האוצר שעסק בנושא בחודשים האחרונים.

השינויים שאושרו הם: הפחתת סכום הכנסת המינימום לנפש בנוסחת האיזון והפיכתה לדיפרנציאלית לגבי רשויות בשיוך סוציואקונומי 1-4 ובנוסף, הגדלת הסכום המוכר בנוסחת האיזון בגין הוצאה על פנסיה תקציבית. שני השינויים הללו אמורים להגדיל את היקף מענק האיזון שיוקצה לרשויות המקומיות שבשיוך לאשכולות הסוציואקונומיים הנמוכים.

מצ"ב קישור למסמך המחליטים של הממשלה לו מצורפים גם דברי הסבר מקצועיים. בנוסף, מצ"ב לנוחיותכם קישור לכתבה שהתפרסמה בעיתון דמרקר המסבירה היטב את השינויים והשלכותיהם הצפויות.