קול קורא לבניה או שיפוץ של מעונות יום שיקומיים לפעוטות

21 מרץ, 2022 |

הקרן לפיתוח שירותים לנכים של המוסד לביטוח לאומי וקרן שלם מזמינות רשויות ו/או עמותות (כולל חברות לתועלת הציבור, הקדשים) להגיש בקשות לבניה או שיפוץ של מעונות יום שיקומיים לפעוטות. 

הסיוע של קרן שלם במסגרת קול קורא זה יינתן לרשויות, עבור מעונות יום שיקומיים או מעונות משולבים עם כיתות עבור פעוטות על הרצף ובלבד שעל מקבלי השירות נמנים פעוטות עם איחור התפתחותי רב נכותי.

קול קורא זה מתפרסם בד בבד עם קול קורא דומה של משרד הרווחה והביטחון החברתי. לינק

רשויות מקומיות יכולות להגיש בקשה לשני הקולות הקוראים, אך יוכלו לזכות רק באחד מהם.

לפרסום המלא באתר המוסד לביטוח לאומי – לחצו כאן

תקצוב עבור הנגשת תחנות אוטובוס

10 מרץ, 2022 |

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים באמצעות הרשות הארצית לתחבורה ציבורית מבקש לתקצב רשויות מקומיות בגין הנגשת תחנות אוטובוס הקיימות בשטחן. צוין כי תחנה נגישה תוגדר רק כתחנה אשר קיבלה אישור הנגשה של מורשה נגישות.

חלוקת תשלום הסיוע לרשויות תתבצע באופן דיפרנציאלי בהתאם לחוזק הרשות ע"פ "מדד האיתנות הפיננסית" שפורסם בחודש פברואר 2020.

למידע נוסף יש לפנות לקישור הבא

אסדרת סוגיית עבודה מרחוק בכלל המשק

1 מרץ, 2022 |

משרד הכלכלה והתעשיה פנה בפרסום פומבי לציבור ובכלל זה למנהלים ברשויות המקומיות וביקש  לקבל הערות לאתגר הכרוך במיסוד המעבר לעבודה מרחוק בהיבטים השונים.

ברקע, מגיפת הקורונה, שהביאה לשימוש נרחב בעבודה מרחוק בקרב ארגונים שונים. לדעת המשרד לעבודה מרחוק עשויות להיות תועלות משקיות רבות, כגון: הגדלת פריון העבודה, הרחבת היקפי התעסוקה, שיפור האיזון בין פנאי ועבודה, הפחתת הגודש בכבישים על השלכותיו האישיות והסביבתיות, שמירה על רציפות תפקודית בעת משבר ובמקרי חירום, ועוד. עם זאת, השימוש הנרחב בעבודה מרחוק בזמן הקורונה, המחיש כי לצד ההזדמנויות קיימים גם אתגרים רבים בעת ההטמעה של עבודה מרחוק. שאלות הנוגעות לזכויות העובד וחובות המעסיק בעת המעבר לעבודה מרחוק קיבלו התייחסות שונה ממעסיקים שונים, בהתאם להבנתם את מסגרת החקיקה הקיימת, צרכי הארגון על משאביו, ומשימות העובדים

המשרד מבקש על כן מהציבור להעביר התייחסויות בנושא "אסדרת עבודה מרחוק" הנוגעות ל:

  • מיפוי קשיים בעבודה מרחוק – קשיים, סיכונים ובעיות העולים מתוך אופן העבודה המבוצע מרחוק, לרבות קשיים העולים מהיעדר אסדרה ייעודית לנושא כיום. מומלץ לתמוך מיפוי זה בנתונים ומידע המעידים על היקפי התופעה (לרבות רוחב ההטמעה של עבודה מרחוק) והסיכונים, וכן בדוגמאות קונקרטיות הממחישות את הפערים.
  • תוכן האסדרה – סוגיות והיבטים של עבודה מרחוק שיש לפעול לאסדרתם. מלבד פירוט על הסוגיה מומלץ לכלול הצעות או הפניות לאסדרה מקבילה בישראל או בעולם.
  • קשיי אסדרה – חששות מהשלכות האסדרה בכלל או התייחסות לסוגיות מסוימות בפרט. יש לפרט על ההשלכות השליליות העשויות לנבוע כתוצאה מאסדרה ייעודית, ולתמוך בנתונים ומידע ככל שבניתן או להתייחס להשלכות ותובנות שנלמדו מהעולם.

את ההתייחסות יש להעביר כצרופה לכתובת המייל [email protected] , עד לתאריך ה 8.3.22. יש לציין בכותרת המייל "התייחסות לאסדרת עבודה מרחוק".

תכנית "לעוף על יזמות" תשפ"ב 2022 – יוצאת לדרך

28 פברואר, 2022 |

משרד הכלכלה והתעשייה מבקש לממן גם השנה ברשויות מקומיות את התוכנית המשרדית "לעוף על יזמות" שתכליתה לעודד בני נוער ליזמות ופיתוח חדשנות. במסגרת התכנית יועבר ברשות המקומית קורס על ידי מכון יעדים (שזכה במכרז המשרד) ובו ילמדו המשתתפים, בין השאר, כיצד מייצרים יזמות עסקית בתעשייה, מודלים מגוונים לפיתוח יוזמה, ייחשפו לענפי תעשייה שונים ואופן פעילותם. המשתתפים יעבדו בצוותי עבודה וילמדו כיצד לשווק ולקדם את היוזמה שלהם.

את עבודתם ילוו מדריכים מקצועיים ומנטורים שייסיעו בהצמחת היוזמות. כל קורס יסתיים באירוע גמר חגיגי ביישוב, בו יוצגו היוזמות ויחולקו למשתתפים תעודות – בנוכחות בכירים מהרשות המקומית, הורים ונציגים נוספים. פרטים נוספים על התכנית ועל אופן הצטרפות הרשות המקומית אליה – במסמך שקישורו מצורף מטה בסעיף 7 שימו לב, אין בפרסום של המשרד תאריך אחרון להגשת הבקשה להשתתפות בתכנית, אך רשום שהתקציב מוגבל ושיש לקיימה במהלך שנת הלימודים הנוכחית כך שנראה ש"כל הקודם זוכה".

אל פרסום המלא – לינק

להורדת טפסים שיש למלא – לינק

 

קול קורא להגשת מועמדות להשמת בוגרי תכנית צוערים 2022

27 פברואר, 2022 |

משרד הפנים בשיתוף מינהל התכנון, עמותת "ידידי עתידים," עמותת "שותפויות רוטשילד", מרכז השלטון המקומי, מרכז השלטון האיזורי בישראל ומפעל הפיס, מזמינים את גופי השלטון המקומי, להגיש מועמדות להשמת בוגרי התכניות "צוערים לשלטון המקומי" ו "צוערים לאסטרטגיה ותכנון אורבני", לשנת 2022. הגשת המועמדות מתבצעת השנה באמצעות מילוי טופס מקוון

לפרסום המלא יש ללחוץ כאן

קול קורא של הקרן לשמירה על שטחים פתוחים 2021

13 יולי, 2021 |

הקרן לשמירה על שטחים פתוחים ברשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מזמינה רשויות מקומיות וגופים סטטוטוריים להגיש בקשות לקידום פרויקטים ב – 4 סוגים שונים בתחומי השטחים הפתוחים:

1. ביצוע/ תכנון ביצוע

2. תכנון

3. איסוף ריכוז ועיבוד נתונים-סקרים-ניטור ומחקר

4. תחום ביצוע – שנת המגוון הביולוגי

סכום התקצוב לא יעלה על 6 מיליון ₪ לפרויקט בתחום הביצוע, 1 מליון ₪ לפרויקט בתחום התכנון, 300 אלש"ח לסקרים מסוג א' – סקר מתחם מפורט, או סך של 400 אלף ₪ לסקרים מסוג ב' – סקר ממוקד מפורט / מחקר / ניטור. צוין כי כל הסכומים הנ"ל כוללים מע"מ.

למידע נוסף יש לפנות לפרסום המלא בנושא כאן

קול קורא – מיזמים דיגיטליים ברשויות המקומיות -ובאשכולות – הארכה

31 אוקטובר, 2018 |

מטה המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" במשרד לשוויון חברתי החליט להיענות לפניות רבות שהועברו אליו מרשויות מקומיות והאריך את מועד הגשת הקול קורא המאפשר להגיש בקשות לתמיכה עבור תכנון, הקמה, שדרוג, תפעול ותחזוקה של מיזמים דיגיטליים מתקדמים ברשויות מקומיות, בשנים 2021-2019.

מדובר בתמיכה בהיקפים תקציביים נאים שהקושי העיקרי בו, הגשתו המסורבלת במיוחד שנעשית בעקרון באופן אנלוגי…

קיימים שני מסלולי הגשה לתמיכה שמתבצעים באמצעות פורטל מרכב"ה. מסלול א' לרשויות מקומיות ומסלול ב' מיועד  לאשכולות

מסלול א' – תמיכה בפעילות של רשות מקומית בודדת. במסלול זה יתמכו פרויקטים שהיקפם חצי מליון ש"ח ועד 3 מ' ש"ח. היקף הפרויקטים הנתמכים מותנה במס' תושבי הרשות (עד 20 א' תושבים: חצי מ' ש"ח – 20-60 א' תושבים: 1 מ' ש"ח, 60-100 א' תושבים 2 מ' ש"ח ורשויות המונות למעלה מ- 100 א' תושבים, 3 מ' ש"ח.

שיעור ההשתתפות המוצע של המדינה בפרויקטים מותנה בשיוך הסוציואקונומי, רשיות בסוציו 1-3 יזככו להשתתפות בשיעור 85%, סוציו 4-5: 75%, סוציו 6-7  60:65% וסוציו  8+: 50%   המועד האחרון להגשה הינו  15.11.18.

מסלול ב' – תמיכה בפעילות המתבצעת בשיתוף פעולה בין רשויות מקומיות (אשכול רשויות). במסלול זה תקציב ההוצאות המירבי לרשות מקומית  נע בין 200 אלף ש"ח ל – 1.2 מיליון ₪. המועד האחרון להגשה הינו 16.12.18.

למידע נוסף ניתן ללחוץ  כאן

ניתן לפנות אלינו ייעוץ בנושא מילוי הטפסים וקביעת הפרויקטים באמצעות טופס זה.