קול קורא הרשמה לתכניות ההכשרה המחייבות של משרד הפנים למנהלים/ות בכירים/ות ברשויות המקומיות 2024

19 מרץ, 2024 |

משרד הפנים מקיים מערך של תכניות הכשרה למנהלים בכירים ברשויות המקומיות שנכנסו לתפקידם במהלך השנתיים האחרונות וטרם עברו הכשרה מחייבת. הלמידה מתבצעת בפלטפורמות מגוונות: הרצאות וסדנאות פרונטליות, מפגשים מקוונים, למידת עמיתים, הכרות עם בעלי תפקיד במטה ובשדה, סיורים ותרגילים.

לפרטים נוספים להלן קישור לדף הרישום להכשרות