עודכן המדד הכלכלי – חברתי של רשויות מקומיות בישראל

27 נובמבר, 2022 |

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ב- 23/11/2022 עדכון למדד החברתי כלכלי. כידוע, המדד מסווג את כל הרשויות המקומיות בישראל לפי עשירונים של איתנות כלכלית-חברתית מ-1 (הנמוך ביותר) ועד 10 (הגבוה ביותר) ומשמש את משרדי הממשלה ואת גופי הסמך הממשלתיים להקצאות דיפרנציאליות של תקציבים ותמיכות.

המדד החברתי-כלכלי נשען על מודל בו מוצבים 14 משתנים המתייחסים לתושבי הרשות (ולא לרשות המקומית כגוף מוניציפלי כלכלי) מהתחומים: הרכב דמוגרפי, השכלה וחינוך, רמת חיים תעסוקה וגמלאות. המשתנים מוכנסים למודל  ובאמצעותו ממוינות הרשויות השונות ל- 10 קבוצות סטטיסטיות דומות. העיבוד הנוכחי מתבסס על נתוני האוכלוסין 2019. העיבוד הקודם בוצע על נתוני 2017.

עפ"י תוצאת ההרצה הפעם, מתוך 255 רשויות מקומיות (2019) ב- 51(!) חלו שינויים בשיוך באשכול החברתי כלכלי: 56 רשויות עלו ב"ציון" אחד  לעומת זאת 17רשויות ירדו בציון אחד.

בין השינויים הבולטים בערים: ירושלים ירדה מאשכול 3 לאשכול 2. ערד ירדה מאשכול 4 לאשכול 3, נס ציונה ירדה מאשכול 9 ל- 8 , אשדוד, רמלה, דימונה, שדרות ובית שאן עלו מאשכול 4 לאשכול 5.

חשוב להדגיש שהשינויים הנ"ל מבטאים את תמונת המצב בשנת 2019 (לפני הקורונה).

סביר שטבלת המדדים החדשה תשפיע על הקצאות התקציב השונות שמבצעת המדינה באמצעות משרדי הממשלה השונים וכן גופי הסמך, לרשויות המקומיות. שיעור ההשתתפות העצמי (מאצ'ינג) שיידרש כעת ברשויות שציונם עלה,  יגדל.

מצ"ב קישור לפרסום המלא של למ"ס המפרט את כלל השינויים ובכלל זה את השינוי במיקום של כל רשות לעומת מיקומה בפרסום הקודם שהתבסס כזכור על נתוני 2017.

שימו לב, הפרסום כולל הפעם גם פירוט מעודכן ל- 2019 של מדד חברתי כלכלי לפי אזורים סטטיסטיים (בתוך הרשויות)!

נבחרה הנהלה חדשה לאיגוד המנכ"לים והמזכירים ברשויות המקומיות

18 ספטמבר, 2022 |

בחירות להנהלת איגוד המנכ"לים והמזכירים ברשויות המקומיות, נערכו ביום 14/9/2022 במסגרת הוועידה השנתית של האיגוד שהתקיימה באילת

לצפיה בתוצאות המלאות של הבחירות שנערכו גם הפעם באופן דיגיטלי – יש ללחוץ כאן

לפירוט שמות חברי הנהלת האיגוד החדשה – יש ללחוץ כאן

הנהלה חדשה1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הודעה בעניין הגשת מועמדות לבחירות להנהלת איגוד המנכ"לים והמזכירים

17 יולי, 2022 |

לכבוד
המנכ"לים והמזכירים ברשויות המקומיות

הנדון: הגשת מועמדות להנהלת האיגוד 2022

על פי תקנון האיגוד והחלטת ההנהלה אנו מודיעים בזאת על קיום בחירות לקדנציה הבאה של הנהלת האיגוד ומזמינים את חברי האיגוד להגיש מועמדות.

 • הבחירות יתקיימו באסיפה הכללית, במסגרת הוועידה השנתית של האיגוד בין התאריכים 12 עד 15 בספטמבר 2022 באילת.
 • רשאים להגיש מועמדות רק חבר/ה באיגוד ששילמו דמי חבר לאיגוד לשנת 2022 עד תאריך 12/7/22 בהתאם לרשימה שבקישור זה
 • להגשת מועמדות יש למלא טופס דיגיטלי קישור  ולשלוח קובץ תמונה פספורט למייל [email protected]
 • מועד אחרון להגשת מועמדות יום ראשון, א' באלול תשפ"ב, 28/8/22 עד השעה 12:00
 • רשימת המועמדים תתפרסם לכלל חברי האיגוד, ביום חמישי 1/9/22 בשעה 12:00

להגשת מועמדות יש ללחוץ על קישור זה

על פי תקנון האיגוד

 • חברי האיגוד בעלי זכות ההצבעה יבחרו מבין חברי האיגוד בעלי הזכות להיבחר, הנהלה בת 19 חברים
 • כל חבר איגוד בעל זכות הצבעה יהיה זכאי לבחור עד 9 מועמדים מתוך כל רשימת המועמדים אשר יתמודדו לתפקיד חבר הנהלה/
 • חברי ההנהלה ייבחרו כאמור לעיל בבחירות אישיות חשאיות ושוות ע"י החברים מן המניין.
 • אם מתמודדים לתפקיד חברי הנהלה יהיו 19 מתמודדים או פחות, הם יבחרו באופן אוטומטי כחברי הנהלה ובחירתם האוטומטית תחשב כאילו התקיימו בחירות כדין.
 • ההנהלה תבחר בישיבתה הראשונה, מבין חבריה, מן המניין, ביו"ר ההנהלה וסגן/מ"מ ליו"ר, מזכיר וגזבר. כן תבחר ההנהלה בישיבתה הראשונה בחברי מזכירות האיגוד / וועדות האיגוד.

בכבוד רב,
שוקי קליין
חבר הנהלה / ועדת הבחירות

בחירות להנהלת האיגוד – הודעה לחברי האיגוד

4 יולי, 2022 |

לכבוד המנכ"לים והמזכירים ברשויות המקומיות

הנהלת האיגוד מודיעה בזאת על קיום בחירות לקדנציה הבאה של ההנהלה.

הבחירות יתקיימו באסיפה הכללית, במסגרת הוועידה השנתית של האיגוד בין התאריכים 12 עד 15 בספטמבר 2022 באילת.

זכות הבחירה וזכות הגשת המועמדות תהיה לכל חבר/ה באיגוד, בתנאי ששילם דמי חבר לשנת 2022, ולא יאוחר מתאריך 12/7/2022.

רשימה מעודכנת של החברים ששילמו דמי חבר מופיעה באתר האינטרנט של האיגוד.

על פי תקנון האיגוד:

 • חברי האיגוד בעלי זכות ההצבעה יבחרו מבין חברי האיגוד בעלי הזכות להיבחר, הנהלה בת 19 חברים.
 • כל חבר איגוד בעל זכות הצבעה יהיה זכאי לבחור עד 9 מועמדים מתוך כל רשימת המועמדים אשר יתמודדו לתפקיד חבר הנהלה.
 • חברי ההנהלה ייבחרו כאמור לעיל בבחירות אישיות חשאיות ושוות ע"י החברים מן המניין.
 • אם מתמודדים לתפקיד חברי הנהלה יהיו 19 מתמודדים או פחות, הם יבחרו באופן אוטומטי כחברי הנהלה ובחירתם האוטומטית תחשב כאילו התקיימו בחירות כדין.
 • ההנהלה תבחר בישיבתה הראשונה, מבין חבריה, מן המניין, ביו"ר ההנהלה וסגן/מ"מ ליו"ר, מזכיר וגזבר. כן תבחר ההנהלה בישיבתה הראשונה בחברי מזכירות האיגוד / וועדות האיגוד.

הגשת מועמדות:

הגשת מועמדות להנהלת האיגוד תיפתח ביום רביעי 13/7/22 ותסתיים ביום ראשון 28/8/22. הנחיות יישלחו בהמשך.

בכבוד רב,

 

שוקי קליין

חבר הנהלה / ועדת הבחירות