SAVE THE DATE – הכנס השנתי של האיגוד 12/9- 15/9 – מלון מלכת שבא באילת

15 מרץ, 2022 |

סמנו ביומנים!

הכנס השנתי של איגוד המנכ"לים והמזכירים ברשויות המקומיות תתקיים השנה במלון מלכת שבא באילת בין התאריכים 12 עד 15 בספטמבר 2022, ט"ז-י"ט באלול תשפ"ב (שני עד חמישי).

פרטים בהמשך. מי שטרם הסדיר את תשלום דמי החבר לאיגוד לשנת 2022, להלן קישור להנחיות בנושא.

שמרו את התאריך

תקצוב עבור הנגשת תחנות אוטובוס

10 מרץ, 2022 |

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים באמצעות הרשות הארצית לתחבורה ציבורית מבקש לתקצב רשויות מקומיות בגין הנגשת תחנות אוטובוס הקיימות בשטחן. צוין כי תחנה נגישה תוגדר רק כתחנה אשר קיבלה אישור הנגשה של מורשה נגישות.

חלוקת תשלום הסיוע לרשויות תתבצע באופן דיפרנציאלי בהתאם לחוזק הרשות ע"פ "מדד האיתנות הפיננסית" שפורסם בחודש פברואר 2020.

למידע נוסף יש לפנות לקישור הבא

אסדרת סוגיית עבודה מרחוק בכלל המשק

1 מרץ, 2022 |

משרד הכלכלה והתעשיה פנה בפרסום פומבי לציבור ובכלל זה למנהלים ברשויות המקומיות וביקש  לקבל הערות לאתגר הכרוך במיסוד המעבר לעבודה מרחוק בהיבטים השונים.

ברקע, מגיפת הקורונה, שהביאה לשימוש נרחב בעבודה מרחוק בקרב ארגונים שונים. לדעת המשרד לעבודה מרחוק עשויות להיות תועלות משקיות רבות, כגון: הגדלת פריון העבודה, הרחבת היקפי התעסוקה, שיפור האיזון בין פנאי ועבודה, הפחתת הגודש בכבישים על השלכותיו האישיות והסביבתיות, שמירה על רציפות תפקודית בעת משבר ובמקרי חירום, ועוד. עם זאת, השימוש הנרחב בעבודה מרחוק בזמן הקורונה, המחיש כי לצד ההזדמנויות קיימים גם אתגרים רבים בעת ההטמעה של עבודה מרחוק. שאלות הנוגעות לזכויות העובד וחובות המעסיק בעת המעבר לעבודה מרחוק קיבלו התייחסות שונה ממעסיקים שונים, בהתאם להבנתם את מסגרת החקיקה הקיימת, צרכי הארגון על משאביו, ומשימות העובדים

המשרד מבקש על כן מהציבור להעביר התייחסויות בנושא "אסדרת עבודה מרחוק" הנוגעות ל:

  • מיפוי קשיים בעבודה מרחוק – קשיים, סיכונים ובעיות העולים מתוך אופן העבודה המבוצע מרחוק, לרבות קשיים העולים מהיעדר אסדרה ייעודית לנושא כיום. מומלץ לתמוך מיפוי זה בנתונים ומידע המעידים על היקפי התופעה (לרבות רוחב ההטמעה של עבודה מרחוק) והסיכונים, וכן בדוגמאות קונקרטיות הממחישות את הפערים.
  • תוכן האסדרה – סוגיות והיבטים של עבודה מרחוק שיש לפעול לאסדרתם. מלבד פירוט על הסוגיה מומלץ לכלול הצעות או הפניות לאסדרה מקבילה בישראל או בעולם.
  • קשיי אסדרה – חששות מהשלכות האסדרה בכלל או התייחסות לסוגיות מסוימות בפרט. יש לפרט על ההשלכות השליליות העשויות לנבוע כתוצאה מאסדרה ייעודית, ולתמוך בנתונים ומידע ככל שבניתן או להתייחס להשלכות ותובנות שנלמדו מהעולם.

את ההתייחסות יש להעביר כצרופה לכתובת המייל [email protected] , עד לתאריך ה 8.3.22. יש לציין בכותרת המייל "התייחסות לאסדרת עבודה מרחוק".

תכנית "לעוף על יזמות" תשפ"ב 2022 – יוצאת לדרך

28 פברואר, 2022 |

משרד הכלכלה והתעשייה מבקש לממן גם השנה ברשויות מקומיות את התוכנית המשרדית "לעוף על יזמות" שתכליתה לעודד בני נוער ליזמות ופיתוח חדשנות. במסגרת התכנית יועבר ברשות המקומית קורס על ידי מכון יעדים (שזכה במכרז המשרד) ובו ילמדו המשתתפים, בין השאר, כיצד מייצרים יזמות עסקית בתעשייה, מודלים מגוונים לפיתוח יוזמה, ייחשפו לענפי תעשייה שונים ואופן פעילותם. המשתתפים יעבדו בצוותי עבודה וילמדו כיצד לשווק ולקדם את היוזמה שלהם.

את עבודתם ילוו מדריכים מקצועיים ומנטורים שייסיעו בהצמחת היוזמות. כל קורס יסתיים באירוע גמר חגיגי ביישוב, בו יוצגו היוזמות ויחולקו למשתתפים תעודות – בנוכחות בכירים מהרשות המקומית, הורים ונציגים נוספים. פרטים נוספים על התכנית ועל אופן הצטרפות הרשות המקומית אליה – במסמך שקישורו מצורף מטה בסעיף 7 שימו לב, אין בפרסום של המשרד תאריך אחרון להגשת הבקשה להשתתפות בתכנית, אך רשום שהתקציב מוגבל ושיש לקיימה במהלך שנת הלימודים הנוכחית כך שנראה ש"כל הקודם זוכה".

אל פרסום המלא – לינק

להורדת טפסים שיש למלא – לינק