פורסם נוהל סבסוד עלויות בנייה ופיתוח תשתיות המבוצעות ע"י רשויות מקומיות ביישובים כפריים

25 אפריל, 2022 |

לאחרונה פרסם משרד הבינוי והשיכון באמצעות המינהל לענייני כפר, נוהל שנועד להסדיר את סבסוד עלויות הפיתוח של עבודות בנייה ופיתוח תשתיות, המתבצעות ביישובים שבטיפול המינהל לענייני הכפר וישובים חדשים, במשרד הבינוי והשיכון, באמצעות המועצות האזוריות בהשתתפות מלאה או חלקית של המשרד. צוין כי הנוהל שפורסם מחליף את הנוהל הקודם שיצא בשנת 2004.

המינהל לענייני הכפר, נזכיר,  אחראי על הגדלת היצע הדיור בישובים הכפריים בפריפריה, הקמת יישובים חדשים במגזר הכפרי וכן הקמת יישובי הקבע למפוני גוש קטיף, על פי החלטות הממשלה. במסגרת זו, עוסק המינהל בפעולות תכנון סטטוטורי וכפי שמפורט בנוהל, מעניק סבסוד פיתוח ליחידות דיור באזורי עדיפות לאומית, בהתאם להחלטות הממשלה. אופן הביצוע הינו באמצעות סבסוד הפיתוח או ביצוע ישיר – פתמ"ר (פיתוח מראש).

לקריאת הנוהל לחץ כאן

 

משרד הפנים מקדם את תהליך האצלת הסמכויות לרשויות מקומיות בתחום ההון האנושי

4 אפריל, 2022 |

אמש פרסם משרד הפנים, באמצעות האגף לבקרת ההון האנושי ברשומ"ק יחד עם הממונה על השכר במשרד האוצר, כי 98 רשויות מקומיות אשר קיבלו דירוג בינוני וגבוה במדד ההון האנושי, יכנסו להליך האצלת הסמכויות בתחום ההון האנושי ברשויות המקומיות, 26 רשויות מתוכן קיבלו ציון מלא – 100% במדד.

במסגרת המדד, כל רשות מקומית מקבלת ציון הנע בין 0 ל – 100 בהתאם לרמת התפקוד שלה בתחום ההון האנושי. תחילה, החליט משרד הפנים להעניק סמכויות רק לרשויות שקיבלו דירוג גבוה במדד. לאחרונה, המודל הורחב וגם רשויות אשר קיבלו דירוג בינוני ייהנו מהקלות רגולטוריות ובביזור סמכויות משמעותי.

לטענת משרד הפנים, המודל מאפשר גמישות ניהולית מרבית, הפחתת ביורוקרטיה, מיטוב משאבים רגולטוריים ומהווה כר פורה לחיזוק יכולות ניהול ההון האנושי אשר יובילו בין השאר גם לשיפור איכות השירות לתושבים ברשויות המקומיות.

לצפיה בדירוג המלא של  הרשויות הנכללות במדד ההון האנושי לשנת 2022 יש ללחוץ כאן

קול קורא לבניה או שיפוץ של מעונות יום שיקומיים לפעוטות

21 מרץ, 2022 |

הקרן לפיתוח שירותים לנכים של המוסד לביטוח לאומי וקרן שלם מזמינות רשויות ו/או עמותות (כולל חברות לתועלת הציבור, הקדשים) להגיש בקשות לבניה או שיפוץ של מעונות יום שיקומיים לפעוטות. 

הסיוע של קרן שלם במסגרת קול קורא זה יינתן לרשויות, עבור מעונות יום שיקומיים או מעונות משולבים עם כיתות עבור פעוטות על הרצף ובלבד שעל מקבלי השירות נמנים פעוטות עם איחור התפתחותי רב נכותי.

קול קורא זה מתפרסם בד בבד עם קול קורא דומה של משרד הרווחה והביטחון החברתי. לינק

רשויות מקומיות יכולות להגיש בקשה לשני הקולות הקוראים, אך יוכלו לזכות רק באחד מהם.

לפרסום המלא באתר המוסד לביטוח לאומי – לחצו כאן