העסקת עובדים בתפקידי אמון בשלטון המקומי

13 פברואר, 2019 |

עם סיום הבחירות לרשויות המקומיות ולאור שינויי האיוש הרבים המתקיימים בתקופה זו ברשויות מקומיות ברחבי הארץ-  ובכלל זה בתפקידי אמון (כגון מנכ"לים), מצאו לנכון מנכ"ל משרד הפנים והממונה על השכר באוצר לרענן את ההוראות בנושא.

מצ"ב קישור לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 1/2019 שמנחה על אופן ותנאי ההעסקה של עובדים בתפקידי אמון ברשויות מקומיות

תנאי שכר המנכל"ים והמזכירים ברשויות המקומיות – עדכון מדיון באוצר

22 פברואר, 2017 |

ביום שני 20.2.17 התקיימה בירושלים במשרדו של דיאא אסדי, סגן בכיר לממונה על השכר במשרד האוצר, פגישה בעניין שכר המנכ"לים והמזכירים ברשויות המקומיות בהשתתפות מוני מעתוק, מנהל אגף בכיר לניהול ההון האנושי ברשויות המקומיות במשרד הפנים, נציגי איגוד המנכ"לים: דורון מילברג – מנכ"ל עיריית רחובות ויו"ר האיגוד, חנה גולן – מנכ"לית עיריית הוד השרון, שוקי קליין- מנכ"ל עיריית דימונה ואבי עזר – מנכ"ל עיריית אריאל. כמו כן השתתף בפגישה עו"ד דן בן חיים המייצג את איגוד המנכ"לים והמזכירים בנושאי שכר וכ"א.

בפגישה עלו הנושאים הבאים:

  • ימי מחלה – דיאא אסדי עדכן כי מתוכננת פגישה בנושא בין משרד האוצר למשרד הפנים בסוף חודש זה (פברואר 2017). ככל הנראה תוך זמן קצר יאשרו פדיון ימי מחלה גם למנכ"לים.
  • הפחתת שכר כתוצאה מירידת המדד –  סוכם כי שכר המנכ"לים לא ירד ויישאר זהה לשכרם בשנת 2015. טבלת השכר המעודכנת תפורסם כמידי שנה במחצית פברואר לרשויות המקומיות.
  • אחוז שכר המנכ"לים ברשויות הקטנות – הוסכם כי כל המנכ"לים יקבלו 100% שכר.
  • מענק יובל – ישנה התנגדות נחרצת של סגן הממונה על השכר בנוגע לסעיף זה בטענה כי גם במדינה המענק לא משולם. דורון מילברג דרש כי הנושא יועלה בפני הממונה על השכר החדש הנכנס בימים אלו לתפקידו. במידה ולא תיענה דרישת האיגוד בנושא זה – יפנה האיגוד לערכאות.
  • אופן קביעת מספר התושבים לעניין שכר העובדים הבכירים ברשויות – ראו בעניין זה דיווח קודם באתר –  יסוכם בפגישה בסוף החודש בין משרד הפנים לממונה על השכר באוצר. לפי הערכת  יו"ר האיגוד, הנושא יאושר.
  • מתן תוספת מגדרית  שאושרה לאחרונה למנהלי כ"א ברשויות המקומיות גם למזכירים שמשמשים כמנהלי כוח אדם  – הנושא ייבחן

בשורה התחתונה, להתרשמות יו"ר האיגוד דורון מילברג נראה שתהיה היענות חיובית לרוב תביעות האיגוד. יחד עם זאת נצטרך, כך נראה, להמשיך ולהיאבק בנושא מענק היובל.

 

 

קביעת שכר המנכ"ל לפי מספר תושבי הרשות במרשם האוכלוסין במקום לפי מספרם בלמ"ס

8 פברואר, 2017 |

שלום,

מצ"ב קישור למכתב ששלח השבוע מנכ"ל משרד הפנים מרדכי כהן  אל מר יוסי כהן, מ"מ הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר. 

המכתב יצא בעקבות פניית הח"מ: דורון מילברג – יו"ר האיגוד ושמוליק קטוני מנכ"ל טירת הכרמל וחבר הנהלת האיגוד.

במידה ופנייה זו תענה ותאושר ע"י משרד האוצר, ישודרג שכר המנכ"לים והצמודים אליהם במספר רב של רשויות מקומיות.

בברכה,

דורון מילברג, מנכ"ל עיריית רחובות

יו"ר איגוד המנכ"לים והמזכירים ברשויות המקומיות