שיעור ההתייקרות האוטומאטי בארנונה יעמוד בשנת 2019 על 0.32%

22 אוגוסט, 2018 |

משרד הפנים פרסם את שיעור העדכון האוטומטי בארנונה לשנת 2019, המחושב לפי שיעור השינוי במדד משולב הכולל 50% ממדד המחירים לצרכן ו-50% ממדד השכר הציבורי, בתקופה שבין 16במאי 2017 ל-16 במאי 2018(מדד ידוע). שיעור ההתייקרות המחושב מסתכם ב – 0.32%.

מצ"ב קישור לפרסום שהופיע באתר האינטרנט של משרד הפנים בו מפורט התחשיב.