איגרת וברכת שנה טובה תשפ"ב

5 ספטמבר, 2021 |

  לקריאת האיגרת לחץ כאן    

קול קורא של הקרן לשמירה על שטחים פתוחים 2021

13 יולי, 2021 |

הקרן לשמירה על שטחים פתוחים ברשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מזמינה רשויות מקומיות וגופים סטטוטוריים להגיש בקשות לקידום פרויקטים ב – 4 סוגים שונים בתחומי השטחים הפתוחים: 1. ביצוע/ תכנון ביצוע 2. תכנון 3. איסוף ריכוז ועיבוד נתונים-סקרים-ניטור ומחקר 4. תחום ביצוע – שנת המגוון הביולוגי סכום התקצוב לא יעלה על 6 מיליון ₪ לפרויקט בתחום […]

הכנס השנתי של האיגוד 8-5 יולי 2021, מלון מלכת שבא אילת – תכנית

2 יולי, 2021 |

לתכנית הכנס יש ללחוץ כאן  

שיעור ההתייקרות האוטומטי בארנונה לשנת 2022 יעמוד על 2.18%

1 יוני, 2021 |

משרד הפנים פרסם את שיעור העדכון האוטומטי בארנונה לשנת 2022, המחושב לפי שיעור השינוי במדד משולב הכולל 50% ממדד המחירים לצרכן ו-50% ממדד השכר הציבורי, בתקופה שבין 20 במאי 2020 ל-20 במאי 2021 (מדד ידוע). שיעור ההתייקרות המחושב מסתכם ב – 1.92%. מצ"ב קישור לפרסום שהופיע באתר האינטרנט של משרד הפנים בו מפורט התחשיב.

ברכות לעיד אל פיטר וחג שבועות

13 מאי, 2021 |

עודכנו התקנות לקליטת עובדים ברשויות מקומיות

6 מאי, 2021 |

משרד הפנים באמצעות אגף בכיר בקרת הון אנושי פרסם בתחילת החודש תקנות מעודכנות לקליטת עובדים ברשויות המקומיות אשר יבטיחו הסדר אחיד ומשופר לתהליך קבלת העובדים. בין המטרות שיושגו באמצעות התיקון ניתן למצוא: שיפור דרכי קבלת העובדים כך שהנורמות המחייבות בעניין ידמו, בשינויים הנדרשים, לאלו הקבועות בשלטון המרכזי הכוללות מבחני מיון מקצועיים; טיוב הליכי מינוי כוח […]

ישיבה דחופה של הנהלת האיגוד 7/3/2021 והכרזה על שביתה

8 מרץ, 2021 |

ביום 7/3/2021 כינס דורון מילברג, מנכ"ל עיריית רחובות ויו"ר האיגוד, ישיבת הנהלה דחופה של האיגוד בעקבות הירי לעבר אשרף חטיב, מנכ"ל עיריית קלנסווה, שארע ערב קודם לכן. חטיב נפצע, הובהל לבית חולים ומצבו מוגדר כקשה. חברי האיגוד והנהלת האיגוד רואים בחומרה רבה את הפגיעה במנכ"ל, מאחלים לו החלמה מהירה ומחזקים את בני משפחתו. האיגוד ינקוט בכל צעד […]

עודכן המדד החברתי כלכלי של רשויות מקומיות בישראל

16 דצמבר, 2020 |

הלשכה לשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה השבוע ב- 15/12/2020 עדכון למדד החברתי כלכלי. כידוע, המדד מסווג את כל הרשויות המקומיות בישראל לפי עשירונים של איתנות כלכלית-חברתית מ-1 (הנמוך ביותר) ועד 10 (הגבוה ביותר) ומשמש את משרדי הממשלה ואת גופי הסמך הממשלתיים להקצאות דיפרנציאליות של תקציבים ותמיכות. המדד החברתי-כלכלי נשען על מודל בו מוצבים 14 משתנים המתייחסים לתושבי […]

שנת טובה, שנת בריאות ושגשוג

17 ספטמבר, 2020 |

ברכה לחג הנביא סבלאן

10 ספטמבר, 2020 |