סיווג רשויות מקומיות (איתנות, יציבות, בהמראה, בהתייעלות)

1 ינואר, 2022 |

משרד הפנים פרסם נוהל ובו כללים לסיווג הרשויות המקומיות. מצ"ב לינק אל הנוהל שפורסם בחודש יולי 2021 ובו סטטוס רשויות מעודכן לפי הסיווגים השונים.

חג שמח ושנה (אזרחית) טובה

24 דצמבר, 2021 |

עדכון בנושא שכר ותנאי העסקת מנכ"לים ומזכירים ברשויות מקומיות

24 אוקטובר, 2021 |

בחודשים האחרונים פועל האיגוד לטיפול בנושא שכר המנכ"לים והמזכירים ברשויות המקומיות.  צוות מצומצם מטעם האיגוד עוסק בטיפול ובקידום הנושא. מצ"ב מסמך של יו"ר האיגוד המסכם את הפעילות שבוצעה לאחרונה בנושא- לינק

SAVE THE DATE – ועידת השלטון המקומי לחדשנות Muni Expo 20-21/10/2021

17 ספטמבר, 2021 |

האירוע השנתי הגדול, המשמעותי והנרחב ביותר של השלטון המקומי בישראל הכולל בתוכו יריד מציגים, כנסים מקצועיים ואירוע בינלאומי – יתקיים בימים 20-21 באוקטובר 2021 בגני התערוכה בת"א פרטים אודות תכנית הכנס ותכניו ניתן למצוא באתר הכנס כאן

איגרת וברכת שנה טובה תשפ"ב

5 ספטמבר, 2021 |

  לקריאת האיגרת לחץ כאן    

קול קורא של הקרן לשמירה על שטחים פתוחים 2021

13 יולי, 2021 |

הקרן לשמירה על שטחים פתוחים ברשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מזמינה רשויות מקומיות וגופים סטטוטוריים להגיש בקשות לקידום פרויקטים ב – 4 סוגים שונים בתחומי השטחים הפתוחים: 1. ביצוע/ תכנון ביצוע 2. תכנון 3. איסוף ריכוז ועיבוד נתונים-סקרים-ניטור ומחקר 4. תחום ביצוע – שנת המגוון הביולוגי סכום התקצוב לא יעלה על 6 מיליון ₪ לפרויקט בתחום […]

הכנס השנתי של האיגוד 8-5 יולי 2021, מלון מלכת שבא אילת – תכנית

2 יולי, 2021 |

לתכנית הכנס יש ללחוץ כאן  

שיעור ההתייקרות האוטומטי בארנונה לשנת 2022 יעמוד על 2.18%

1 יוני, 2021 |

משרד הפנים פרסם את שיעור העדכון האוטומטי בארנונה לשנת 2022, המחושב לפי שיעור השינוי במדד משולב הכולל 50% ממדד המחירים לצרכן ו-50% ממדד השכר הציבורי, בתקופה שבין 20 במאי 2020 ל-20 במאי 2021 (מדד ידוע). שיעור ההתייקרות המחושב מסתכם ב – 1.92%. מצ"ב קישור לפרסום שהופיע באתר האינטרנט של משרד הפנים בו מפורט התחשיב.

ברכות לעיד אל פיטר וחג שבועות

13 מאי, 2021 |

עודכנו התקנות לקליטת עובדים ברשויות מקומיות

6 מאי, 2021 |

משרד הפנים באמצעות אגף בכיר בקרת הון אנושי פרסם בתחילת החודש תקנות מעודכנות לקליטת עובדים ברשויות המקומיות אשר יבטיחו הסדר אחיד ומשופר לתהליך קבלת העובדים. בין המטרות שיושגו באמצעות התיקון ניתן למצוא: שיפור דרכי קבלת העובדים כך שהנורמות המחייבות בעניין ידמו, בשינויים הנדרשים, לאלו הקבועות בשלטון המרכזי הכוללות מבחני מיון מקצועיים; טיוב הליכי מינוי כוח […]