קורונה ברשויות – מה עושים ברשויות אחרות?

2 יוני, 2020 |

המיזם הלאומי 265 לפיתוח ושיתוף ידע לקידום דיגיטציה ברשויות המקומיות המשותף למשרד הפנים ולמטה ישראל דיגיטלית, פתח זירה דיגיטלית להבעת דעות ולעדכון הדדי בנושא ההתמודדות עם משבר קורונה. מצאנו בזירה חומרים מעניינים ועל כן אנו ממליצים לכם, גולשי האתר, לבקר בה. מצ"ב קישור

עמדות והצעות לפעולה של האיגוד בתחומים שונים לנוכח משבר הקורונה

20 מאי, 2020 |

בהמשך לקול קורא שפרסמה המועצה לביטחון לאומי בסוף אפריל 2020 ובה התבקש הציבור הרחב להביע את עמדותיו ולהציע הצעות לפעולה בתחומים שונים לנוכח משבר הקורונה,  הפיץ איגוד המנכ"לים, לאחר התייעצות עם בעלי תפקידים רבים ברשויות המקומיות, מסמך עמדה מפורט החתום ע"י יו"ר האיגוד, אשר הופנה אל ר' המל"ל מר מאיר בן שבת. המסמך מעיר, בין השאר,  […]

שיפוי ארנונה לרשויות מקומיות בתקופת הקורונה

14 מאי, 2020 |

נוכח אירוע הקורונה המביא לפגיעה בהכנסותיהם של עסקים רבים, ובהמשך למדיניות הממשלה שמטרתה לסייע למשק בהתמודדות עם השלכות נגיף הקורונה, החליטו משרד הפנים, משרד האוצר והמשרד להגנת סביבה בשיתוף מרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות האזוריות לקדם מתווה סיוע לעסקים המתבסס על הנחות בארנונה תוך שמירה על יציבותן התקציבית של הרשויות המקומיות. תקנות למתן הפטור נחתמו […]

עודכן שכר הבכירים ברשויות המקומיות לשנת 2020

4 פברואר, 2020 |

כמידי שנה הפיץ הממונה על השכר באוצר מסמך עדכון לשכר הנבחרים והבכירים ברשויות המקומיות לשנת 2020. המסמך מעדכן את 3 טבלאות שכר הבכירים הנהוגות בשלטון המקומי הנגזרות ממועד תחילת ההעסקה וממספר תושבי הרשות (לפי למ"ס). שימו לב, שכר הבכירים הצמודים לשכר הממוצע במשק לפי חוזה בכירים מלפני 30/4/2001 עלה ב – 2.85%, בעוד ששכר הבכירים […]

מדריך למנכ"ל הנכנס

2 פברואר, 2020 |

מצ"ב קישור להורדת המדריך למנכ"ל הנכנס – שנערך בשנת 2018 ע"י מפעם השרון (שנסגר בינתיים)  ובו ריכוז המלצות מקצועיות שעל המנכ"ל הנכנס לבצע במהלך שלושת החודשים הראשונים לתפקידו. תפקיד מנכ"ל רשות מקומית הוא תפקיד מורכב, מעניין ויוצא דופן בנוף הניהולי.  הוא דורש ידע וניסיון ניהולי, הבנה והיכרות מעמיקה עם מגוון רחב של נושאים מוניציפאליים ויכולת לעבודה צמודה […]

"מנכ"ל מארח" כפר קאסם, 20 בנובמבר 2019

4 דצמבר, 2019 |

ביום רביעי ה – 20.11.19 נערך יום "מנכ"ל מארח" בעיר כפר קאסם, בהובלת המנכ"ל איל קנץ. המפגש עסק בנושא P.P.P – Public Private Partnership – שיתופי פעולה בין המגזר הפרטי-ציבורי. את המפגש פתח עו"ד עאדל בדיר, ראש העיר כפר קאסם, לאחריו נשאו דברים יו"ר האיגוד דורון מילברג ואיל קנץ, מנכ"ל העירייה. בהמשך נפגשו המנכ"לים עם […]

הכנס השנתי 2019 מלכת שבא אילת

10 ספטמבר, 2019 |

הכנס השנתי 2019 למנכ"לים ומזכירים ברשויות המקומיות התקיים בתאריכים 2 עד 5 בספטמבר 2019 במלון מלכת שבא אילת. לאלבום התמונות

השתלמות סיטי PRO

29 אוגוסט, 2019 |

תכנית "סיטי "PRO הינה תכנית מבית המועצה הישראלית לבנייה ירוקה המקדמת יישום מהלכים רבי השפעה על איכות המרחב הבנוי בערים בישראל בשיתוף איגוד המנכ"לים והמזכירים ברשויות המקומיות מטרות התכנית מטרת התוכנית היא להכשיר את משתתפיה להיות בעלי חזון ומובילי שינוי דרך באמצעות: (א) הבנת עומק של יתרונות תכנון בר-קיימא לצורך תמיכה ביוזמות מסוג bottom up […]

שיעור ההתייקרות האוטומאטי של הארנונה יעמוד בשנת 2020 על 2.58%

21 מאי, 2019 |

משרד הפנים פרסם את שיעור העדכון האוטומטי בארנונה לשנת 2020, המחושב לפי שיעור השינוי במדד משולב הכולל 50% ממדד המחירים לצרכן ו-50% ממדד השכר הציבורי, בתקופה שבין 16במאי 2018 ל-16 במאי 2019(מדד ידוע). שיעור ההתייקרות המחושב מסתכם ב – 2.58%. מצ"ב קישור לפרסום שהופיע באתר האינטרנט של משרד הפנים בו מפורט התחשיב.

העסקת עובדים בתפקידי אמון בשלטון המקומי

13 פברואר, 2019 |

עם סיום הבחירות לרשויות המקומיות ולאור שינויי האיוש הרבים המתקיימים בתקופה זו ברשויות מקומיות ברחבי הארץ-  ובכלל זה בתפקידי אמון (כגון מנכ"לים), מצאו לנכון מנכ"ל משרד הפנים והממונה על השכר באוצר לרענן את ההוראות בנושא. מצ"ב קישור לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 1/2019 שמנחה על אופן ותנאי ההעסקה של עובדים בתפקידי אמון ברשויות מקומיות